Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Εντοπίστηκαν 150 εταιρείες και φυσικα πρόσωπα που “σόρταραν” στο Χρηματιστήριο!


Υπόθεση εκτέλεσης παράνομων πρακτικών short selling σε μια μεγάλη ελληνική τράπεζα κατά την περίοδο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έχει έξι μήνες μετά την έναρξη των σχετικών ερευνών η ...

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Είναι μόνο μια υποπερίπτωση από τις συνολικά 150 επιμέρους συναλλαγές φυσικών προσώπων και εταιρειών που εξετάζονται και οι οποίες αφορούν σε συναλλαγές ανοιχτών πωλήσεων που διενεργήθηκαν κατά την είσοδο των νέων μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου που έγιναν την Άνοιξη.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ανοιχτές πωλήσεις μετοχών που διενεργήθηκαν από επενδυτές οι οποίοι είτε δεν κατείχαν στα χέρια τους τίτλους είτε δεν τις απέκτησαν στη συνέχεια, είτε δεν είχαν συμφωνία επαναγοράς.

Η Επιτροπή δεν εξετάζει μόνο τις περιπτώσεις «naked short selling» αλλά και άλλες παράνομες πρακτικές ανοιχτών πωλήσεων.


 http://fonaklas.blogspot.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...