Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Τραπεζικά Ιδρύματα; η φέουδα του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου;


Εμπορικές Τράπεζες και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα κυνηγούν απλούς και άνεργους πολίτες για τα οικιστικά τους δάνεια και τους  απειλούν με αγωγές  και εκποιήσεις των οικιών τους , ενώ τους μεγαλοκαρχαρίες που τους χρωστούν δισεκατομμύρια και οι....
οποίοι έχουν επίσης δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παράδεισους δεν τους αγγίζουν. Και ξέρετε γιατί δεν τους αγγίζουν; γιατί αυτοί έχουν ισχυρές πλάτες το άθλιο κομματικό κατεστημένο που χρηματοδοτούσαν για δεκαετίες τώρα.
Θα αναφερθώ σε δύο μόνο τραπεζικά ιδρύματα για να σας δώσω το στίγμα αυτής της απάνθρωπης  και αντιδεοντολογικής τραπεζικής πρακτικής  που  ακολούθησαν και που οδήγησε σε κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα συμπαρασύροντας μαζί του και την κυπριακή οικονομία. Την μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα, την Τράπεζα Κύπρου και το μεγαλύτερο συνεργατικό ταμιευτήριο, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού:

Τράπεζα Κύπρου
Σας μεταφέρω πιο κάτω κατάλογο  των 20 μεγάλων χρεωστών της Τράπεζας Κύπρου που χρωστούν γύρω στα 5 δίς, χωρίς η Τράπεζα να στρέφετε εναντίον τους  ενώ την ίδια στιγμή απειλή με αγωγές απλούς και άνεργους πολίτες για ασήμαντα συγκριτικά ποσά:

<<Σωρεία στοιχείων για το ιστορικό, τα προβλήματα, το ρίσκο δανειοδότησης και τους μελλοντικούς χειρισμούς των 20 μεγαλύτερων χρεωστών της Τράπεζας Κύπρου (περιλαμβάνεται και η πρώην Λαϊκή) καταγράφονται σε εσωτερική έκθεση 77 σελίδων, βγάζοντας στην επιφάνεια τους χειρισμούς που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συσσωρευτεί βουνό τα προβλήματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η λίστα των χρεωστών συντάχθηκε στις 14 Ιουνίου 2013 και οι συνολικές οφειλές φθάνουν κοντά στα €5 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στην είσπραξη δανείων δισεκατομμυρίων έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο μάτι του κυκλώνα λόγω της δυστοκίας στη λήψη αποφάσεων. Από τα στοιχεία που είναι ένα χρόνο πίσω, κάποιες εταιρείες, όπως το συγκρότημα Λανίτης, το συγκρότημα Γαλαταριώτη, το συγκρότημα Κωνσταντίνου Σιακόλα και το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα, έχουν προχωρήσει σε πώληση στοιχείων ενεργητικού προσπαθώντας να μειώσουν το υπόλοιπο των δανείων τους.

Με βάση τη λίστα Ιουνίου 2013, οι διευκολύνσεις του συγκροτήματος Λανίτη ανέρχονται στα €576 εκατ. Γίνονταν συχνές ρυθμίσεις από το 2006, ενώ για όλα τα δάνεια πληρώνονται μόνο τόκοι. Με απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup και πριν κλείσει η Λαϊκή, χορηγήθηκαν €13,65 εκατ. για κάλυψη τοκοχρεολυσίων 2012 και 2013, αναφέρει το έγγραφο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι στόχος είναι η σταδιακή μείωση του δανεισμού.

Ο όμιλος Σιακόλα παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €315 εκατ. τον Ιούνιο 2013, ο κίνδυνος όπως αναφέρει η Τράπεζα είναι ελεγχόμενος και οι πελάτες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μείωσης του δανεισμού.

Ο όμιλος Λεπτός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €308 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €44 εκατ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €11 εκατ. Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο όμιλος έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις με άλλες τράπεζες ύψους €160 εκατ.

Τον Αύγουστο του 2010 η Τράπεζα ενέκρινε νέες πιστώσεις €162 εκατ. για το Neapolis Project. Η Τράπεζα χαρακτηρίζει το προφίλ κινδύνου ψηλό.

Η εταιρεία Dolphin Capital Investors, σύμφωνα με την Τράπεζα είχε μέγιστη άμεση υποχρέωση €300 εκατ.

Δάνεια €135 εκατ. αφορούν την Aristo Developers που παρουσίασε άνοιγμα εξασφαλίσεων €24 εκατ. αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 2013 καμία καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το συγκρότημα.

Για το συγκρότημα Ιωάννου Παρασκευαΐδη με βάση το έγγραφο, οφείλει €106 εκατ. στην Τράπεζα Κύπρου, με άνοιγμα εξασφαλίσεων €61,5 εκατ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €84,2 εκατ. Η Τράπεζα αναφέρει ότι η συνεργασία με την εταιρεία έχει διατηρηθεί και είναι ομαλή.

Το σύνολο των υποχρεώσεων για το συγκρότημα Louis, με βάση το έγγραφο και στοιχεία Ιουνίου 2013 είναι €217 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €126 εκατ. και καθυστερήσεις €45 εκατ. Η Τράπεζα Κύπρου στην έκθεσή της κρίνει ότι στόχος είναι η συνεργασία.

Το συγκρότημα Γαλαταριώτη παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €100 εκατ., υπόλοιπα χρεών €97 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €27 εκατ. ενώ οι καθυστερήσεις είναι μηδενικές. Η εκτίμηση κινδύνου αναφέρεται ότι είναι περιορισμένη.

Το συγκρότημα K. Athienitis Contractors παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €193 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων ενώ οι καθυστερήσεις είναι €44 εκατ.

Το συγκρότημα Φραγκούδη και Στεφάνου παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €169 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €46 εκατ., καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών €108 εκατ. και όπως αναφέρεται στην έκθεση για τον δανεισμό κάποιων εταιρειών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μη επαρκούς εξασφάλισης ή ανεπάρκειας εισοδημάτων.

Για το συγκρότημα SFS οι άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις είναι €147 εκατ., το άνοιγμα εξασφαλίσεων €33 εκατ., οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις άνω των 90 ημερών €89 εκατ. ενώ τα προσωπικά δάνεια είναι €22,37 εκατ. Στην έκθεση Ιουνίου 2013 αναφέρεται ότι ήταν προβληματική η συνεργασία με συχνές ρυθμίσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια ενώ και σε προσωπικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικές και μεγάλης διάρκειας καθυστερήσεις. Αναφέρεται ότι οι εταιρικές υποχρεώσεις εξασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με τις προσωπικές.

Ο δανεισμός του συγκροτήματος Λευκαρίτη είναι €118 εκατ. αλλά οι καθυστερημένες δόσεις άνω των 90 ημερών είναι μόνο €1 εκατ.

Για το συγκρότημα Παναγίδης - Φαρμακάς οι υποχρεώσεις είναι €102 εκατ. και οι καθυστερημένες δόσεις άνω των 90 ημερών €2 εκατ.

Για το συγκρότημα Tsokkos Hotels οι άμεσες υποχρεώσεις είναι €172 εκατ., οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις €52 εκατ. και άνω των 90 ημερών είναι €50 εκατ.

Στην έκθεση για την εταιρεία Aqua Sol αναφέρεται ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος, οι άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις είναι €99 εκατ., τα δάνεια σε καθυστέρηση είναι €23 εκατ. και άνω των 90 ημερών €9 εκατ.

Για την εταιρεία Ζαβός οι υποχρεώσεις είναι €137 εκατ. και οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών φθάνουν τα €42 εκατ.

Στην έκθεση για το συγκρότημα Ποιηταρίδη τα δάνεια είναι €100 εκατ. και υπήρχαν καθυστερήσεις €4 εκατ.>>

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού (Σ.Τ.Λ) ήταν ανέκαθεν ένα φέουδο του κόμματος του ΑΚΕΛ. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία υπάλληλοι και διευθυντικό προσωπικό είναι διορισμένοι από το ΑΚΕΛ και κριτήριο επιλογής στις πλείστες των περιπτώσεων δεν ήταν η αξία και η ικανότητα αλλά η πίστη και αφοσίωση στο κόμμα. Τα Μέλη της Επιτροπείας που παίρνουν τις αποφάσεις είναι άσχετοι με το αντικείμενο, όπως φαρμακοποιοί, γιατροί και άλλες άσχετες ειδικότητες και οι πλείστοι βρίσκονται εκεί για να υπηρετούν το κόμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Προέδρου του ΣΤΛ Λώρη Λυσιώτη, φαρμακοποιού στο επάγγελμα και πρώην Βουλευτή του ΑΚΕΛ, ο οποίος βρίσκεται στην θέση αυτή για δεκαετίες τώρα.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ΣΤΛ έχει από πολλού εγκαταλειφθεί και αυτό βαραίνει τόσο τους αξιωματούχους όσο και τα Μέλη της Επιτροπείας που καθορίζουν πολιτική.
Οι προσωπικές  ευθύνες  των Μελών της Επιτροπείας για την δεινή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το ίδρυμα  είναι βαριές και ασήκωτες όπως επίσης και αυτών που τους διορίζουν και τους διατηρούν στις θέσεις τους.  Έχουν δυστυχώς οδηγήσει τον Οργανισμό σε παρακμή και ύφεση από δικά τους ατομικά λάθη και παραλείψεις. Έχουν δώσει δάνεια και άλλες διευκολύνσεις, που σήμερα καθορίζονται ως μη εξυπηρετούμενα, κατά παράβαση της Συνεργατικής Νομοθεσίας, Κανονισμών και κάθε τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής. Για πολλά από τα Δάνεια που έχουν δοθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα δεν έχει ληφθεί υπόψη καμία τραπεζική δεοντολογία καθότι στερούνται επαρκούς διασφάλισης ή ικανότητας αποπληρωμής.

Πολλοί από αυτούς στους οποίους δόθηκαν τεράστια ποσά και τα οποία είτε διαγράφηκαν είτε είναι μη εξυπηρετούμενα είναι άτομα με βεβαρυμμένο και ύποπτο ποινικό μητρώο. Άτομα που είχαν να κάνουν με το εμπόριο λευκής σαρκός, με τον τζόγο, με τα ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Παρ’ ότι οι Διοικούντες γνώριζαν το ποιόν τους, ωστόσο προχώρησαν στην χρηματοδότηση τους, ποία άραγε ήταν τα κίνητρα τους και τι προσδοκούσαν από αυτούς, το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών μου. Είμαι σε θέση να γνωρίζω συγκεκριμένα ονόματα που φανερώνουν ότι έχει επιδειχθεί πλήρης πλημμέλεια καθηκόντων και ολιγωρία τόσο από την Διεύθυνση όσο και από την Επιτροπεία. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις συγκρουόμενων συμφερόντων Μελών της Επιτροπείας με ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβανομένου και του Προέδρου της Επιτροπείας. Ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ανέκαθεν σχεδόν ανύπαρκτος και ούτε έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει ή να διορθώνει παράτυπες και παράνομες ενέργειες. .

Απλά μέλη του ΣΤΛ, τα οποίοι στήριξαν το Συνεργατικό Ταμιευτήριο στο παρελθόν, βρίσκονται σήμερα υπό διωγμό και η όποια προσπάθεια τους να τιμήσουν ένα πρόγραμμα αποπληρωμής των στεγαστικών τους δανείων, δυστυχώς προσκρούει στην άρνηση της Γενικής Διεύθυνσης και της Επιτροπείας. Πού είναι ο ανθρώπινος χαρακτήρας του Οργανισμού; Οι καλές προθέσεις ενός έντιμου δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι του Οργανισμού δυστυχώς πέφτει στο κενό λόγω έλλειψης φιλικών και κομματικών διασυνδέσεων.

Δυστυχώς μαζί με την πτωχεύσασα Λαϊκή τράπεζα τα δύο πιο πάνω Τραπεζικά Ιδρύματα αντί να εφαρμόζουν δεοντολογικές τραπεζικές πρακτικές για να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία μετατράπηκαν σε φέουδα των κομμάτων και των πολιτικών στους οποίους, μαζί με τον υπόκοσμο, χάρισαν δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά αγαπητοί μου χωρίς να καταδικαστεί κανείς. Είναι αυτό κράτος δικαίου ή μια μπανανιά, ένα ψευδοκράτος του Νότου;

Όμηρος Αλεξάνδρου
http://omirosalexandrou.blogspot.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...