Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Έρχονται τα πάνω - κάτω στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα


Της Αμαλίας Κάτζου*

Καυτό αναμένεται να είναι το επόμενο τετράμηνο για τις τράπεζες. Αυξήσεις κεφαλαίου, ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίησης, εξυγίανση του ΤΤ και εξελίξεις στις μικρές τράπεζες περιλαμβάνει τραπεζικό «μενού», το οποίο θα αλλάξει άρδην την εικόνα του κλάδου...Καταρχήν
θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, ύψους 27,5 δισ. ευρώ, για τα σχήματα της Εθνικής - Eurobank (οι δύο τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης), της Alpha Bank, η οποία έχει αποκτήσει και την Εμπορική, και της Τράπεζας Πειραιώς που έχει εντάξει κάτω από την ομπρέλα της την Αγροτική και τη Γενική Τράπεζα.

Δεύτερον, μέσα στον Ιανουάριο θα πρέπει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να «σπάσει» στα δύο και το υγιές κομμάτι του θα αποκτηθεί από ένα από τα ανωτέρω τραπεζικά σχήματα. Το ΤΤ για την ανακεφαλαιοποίησή του χρειάζεται 3,7 δισ. ευρώ, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την απόκτησή του.

Τρίτον, οι υπόλοιπες μικρές και μεσαίες τράπεζες -μία εξ αυτών είναι και η Τράπεζα Αττικής- θα πρέπει να βρουν τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να προχωρήσουν τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησής τους αυτόνομα μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Η εναλλακτική λύση που έχουν είναι να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο του 2013.Σε περίπτωση τώρα που οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδικασία εξυγίανσης, μέχρι τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών.

planet-greece.blogspot.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...