Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Τοκοχρεολύσια 340,8 δις ευρώ θα πληρώσουμε μέχρι το 2030!


Γράφει ο Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος*
Τοκοχρεολύσια 340,8 δις ευρώ προβλέπεται να πληρωθούν για το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το 2030 για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ενημέρωσε την Βουλή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μετά από ερώτηση της βουλευτού Μαρίας Γιαννακάκη τον Μάρτιο του 2014. Στο έγγραφό του ο οργανισμός αναφέρει ότι....

το σύνολο των χρεολυσίων και των τόκων για την περίοδο αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει είναι 176,64 δις και 164,24 δις αντίστοιχα. Δηλαδή, το σύνολο τοκοχρεολυσίων για την περίοδο 2013 - 2030 είναι 340,8 δις ευρώ. Επίσης διευκρίνισε ότι «οι μελλοντικοί τόκοι που θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο χρέους το οποίο είναι σε ποσοστό 78% μη σταθερού επιτοκίου, θα διαμορφωθούν στο μέλλον είτε από τα σχετικά κυμαινόμενα επιτόκια, είτε από το κόστος δανεισμού των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν την Ελληνική Δημοκρατία.»

Τα τοκοχρεολύσια των δις ευρώ κάθε χρόνο μέχρι το 2030 είναι ένα θέμα για τα οποίο θα γίνουν πολλές συζητήσεις για το εάν μπορούν να πληρωθούν δίχως ανάπτυξη και ετήσιο πλεόνασμα και δίχως νέα διαπραγμάτευση.Ως έννοια αποτελούν σύνθετη αθροιστική ποσότητα στην οποία περιλαμβάνεται η ισόποση δόση του δανείου και ο τόκος που αναλογεί χρονικά σ΄ αυτή. Υφίστανται δύο είδη τοκοχρεολυσίων, τα λεγόμενα σταθερά τοκοχρεολύσια και τα μεταβλητά τοκοχρεολύσια. Το σταθερό τοκοχρεολύσιο είναι εκείνο που η δόση του παραμένει σταθερή και χρησιμοποιείται συνηθέστερα σε μακροχρόνιο δανεισμό και ειδικότερα σε μεγάλες επενδύσεις. Το μεταβλητό τοκοχρεολύσιο είναι εκείνο που μεταβάλλεται διαχρονικά μέχρι την αποπληρωμή του δανείου και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε βραχυχρόνιο δανεισμό ή μεσοβραχυχρόνιο δανεισμό. Το τοκοχρεολύσιο προσδιορίζεται κατά την συνομολόγηση της έντοκης δανειακή σύμβασης όπου και καταρτίζεται πίνακας δόσεων αυτού που ενσωματώνεται στη σύμβαση και αποτελεί παράρτημα αυτής.
Το σύνολο των δανείων για την περίοδο Μάρτιος του 2010 - Μάρτιος του 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, είναι 245,6 δις ενώ το σύνολο των χρεολυσίων και των τόκων για την περίοδο 2013 - 2030 σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους είναι συνολικά 340,8 δις ευρώ. Αν κανείς στη συνέχεια μετά από αυτά μελετήσει και συγκρίνει τους Ισολογισμούς της ΤτΕ και την Έκθεση Πεπραγμένων 2014 του Διοικητού της ΤτΕ κ. Προβόπουλου διαπιστώνει και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων όπως: Γιατί η ΤτΕ αναφέρεται σε σχέδια δανειακών συμβάσεων ;Είναι δυνατόν να δανειζόμαστε πάνω σε σχέδια συμβάσεων ;Υλοποιούμε μνημονιακά μέτρα πάνω σε σχέδια συμβάσεων; Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα στη Βουλή τις τελικές υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις με τους δανειστές ;
Η διαπίστωση πάντως με την οποία συμφωνούν οι περισσότεροι οικονομολόγοι είναι ότι δεν μπορούν να πληρωθούν δίχως ανάπτυξη 3% και ετήσιο πλεόνασμα 4% και αποτελούν «Βρόχο» και αδιέξοδο στα δημόσια οικονομικά. Η επόμενη κυβέρνηση οποία και να είναι πρέπει να πληρώσει 21.896 δις ευρώ το 2015 και σίγουρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση η οποία στο πρώτο σκέλος θα έχει τις υψηλές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και στο δεύτερο τη σταθερή μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. *O Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος είναι Aνώτατος Αξιωματικός εν Αποστρατεία
ΜΑ .Διεθνείς Σχέσεις και PhD. Επιχειρησιακή Οργάνωση 


 http://exomatiakaivlepo.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...