Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Ποιοι δικαιούνται εκλογική αποζημίωση και πόσα ευρώ ακριβώς-Μέχρι και μεταφραστές της τούρκικης γλώσσας πληρώνουμε!


Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης που θα λάβουν οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, καθώς και τον τρόπο...
καταβολής της.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, οι δικαιούχοι που θα λάβουν την εκλογική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα για τη διενέργεια των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 είναι οι διοριζόμενοι έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι αναπληρωτές αυτών, οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και οι διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.

Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Στους δικαιούχους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

- Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό 115 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης

- Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό 90 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης

- Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ποσό 50 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Τέλος, όσον αφορά τον υπολογισμό των οδοιπορικών εξόδων καταβάλλονται:

- Οσον αφορά τη μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

- Οσον αφορά τη μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά τη χορηγούμενη έκπτωση.

- Οσον αφορά τη μετακίνηση με πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά τη χορηγούμενη έκπτωση.


 http://exofitsio.blogspot.gr/2015/01/blog-post_632.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...