Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ 42! ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (ΚΑΙ ΜΙΑ «ΠΥΛΗ»;), ΣΕ ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 1200 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!Είναι στιγμές στήν ζωη, που, κάποια γεγονότα, λειτουργούν σάν «βέλη», τά οποία δείχνουν πρός κάποια «κατεύθυνση», αλλά δέν έχουμε τήν ικανότητα νά τό αντιληφθούμε, παρά, πολύ αργότερα, όταν, η σύγκλισις, αυτών τών «βελών», μάς δείχνει, ολοκάθαρα, «κάτι»!
Στίς 24 Ιουνίου τού 2012, επισκέφθηκα, γιά πρώτη φορά στή ζωή μου, με οργανωμένο γκρούπ, τήν «Σπηλιά τού Νταβέλη». Τό πρώτο «βέλος», που είδα, είχε τήν μορφή τού βιβλίου τού Γιώργου Μπαλάνου: «Πέρα από τό Αίνιγμα τής Πεντέλης», που κρατούσε στά χέρια του ο ένας από τούς υπευθύνους τού γκρούπ, «ασσορτί» μέ τό τί πήγαμε νά δούμε εκεί! Δέν μπόρεσα, όμως, τότε, νά αντιληφθώ τί, στήν ουσία, μού «έδειχνε», τό «βέλος» αυτό...Τήν περίοδο: 02-11 Νοεμβρίου τού 2012, γινόταν τό «Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς» τής «Βαβέλ», στήν Διπλάρειο Σχολή, στήν Πλατεία Θεάτρου, μετά από 3 χρόνια «απουσίας» του, καί μπόρεσα νά βρώ μέρα ελεύθερη νά πάω. Ήμουν σέ τρισάθλια σωματική κατάσταση, τήν ημέρα που είχα ελεύθερο χρόνο, αλλά ήθελα, πάρα πολύ, νά πάω, καθώς μού είχε λείψει γιά τρία χρόνια, τό Φεστιβάλ αυτό. Ακόμη, όμως, καί νά ήμουν σέ καλύτερη σωματική κατάσταση, δέν θά αντιλαμβανόμουν ότι τό μέρος τής διεξαγωγής τού Φεστιβάλ, ήταν τό δεύτερο «βέλος»! Ούτε μού φάνηκε πολύ περίεργο, τότε, τό γεγονός ότι, έχοντας κοιτάξει καλά, καί αποστηθίσει στό μυαλό μου, τόν χάρτη τής περιοχής (πήγαινα γιά πρώτη φορά) από τόν πολύ καλό «Οδηγό Δρόμων», που έχω, δέν μπόρεσα νά βρώ τήν είσοδο στήν πλατεία (οδός Διπλάρη), από τήν νότια πλευρά (από τήν οδό Αισχύλου)!

Πέντε μήνες μετά τήν επίσκεψη στήν «Σπηλιά τού Νταβέλη», καί τόν ίδιο μήνα μέ τό Φεστιβάλ, στίς 29 Νοεμβρίου τού 2012, έχοντας, χρόνια, τήν πρώτη (σπάνια) έκδοση, αγόρασα καί τήν δεύτερη, ενισχυμένη σέ ύλη, τού βιβλίου τού Γ. Μπαλάνου. Τό τρίτο «βέλος», δηλαδή, τό οποιο, μέ θέμα (στόν τίτλο του) άσχετο μέ τήν Πλατεία Θεάτρου, μού «έδειχνε» ακριβώς αυτήν, στίς σελίδες: 384-385 (βλέπε 1η φωτογραφία)!
Τό «καμπανάκι» είχε χτυπήσει, μέσα στό μυαλό μου, τό τί μού έδειχναν οι συμπτώσεις, όμως, ήταν ακόμη «θολό»!
Έτσι, όταν στίς 29 Δεκεμβρίου τού 2012, όντας μέλος μίας θεατρικής συντροφιάς, στό “Facebook”, προσεκλήθην σέ μία περιήγηση στόν τόπο όπου υπήρξε τό πρώτο θέατρο στήν Αθήνα, τήν Πλατεία Θεάτρου, ξαναψάχνοντας τόν οδικό χάρτη, γιά νά μήν ξανακάνω λάθος (Εδώ, φαίνεται η σημασία τού δευτέρου «βέλους»! Εάν δέν είχα κάνει λάθος, τήν πρώτη φορά, ίσως νά μήν έβλεπα τόν «στόχο», τώρα! Δηλαδή, νά μήν ξανακοιτούσα τόν χάρτη, αλλά νά πήγαινα στήν συνάντηση, ενθυμούμενος τήν πρώτη μου πορεία.), πρόσεξα ότι, εκατέρωθεν τής οδού Αθηνάς, υπήρχαν 12 εκκλησίες!!!

Τό τέταρτο «βέλος»!
Όλα, μού έδειχαν ότι «κάτι» «έτρεχε» στήν ευρύτερη περιοχή! Όταν, δέ, εκμυστηριεύτηκα τήν ανακάλυψή μου αυτή, στόν ηλικιωμένο αρχηγό, καί ξεναγό, τής παρέας, παλαιό Αθηναίο, μού ενίσχυσε τίς υποψίες, λέγοντάς μου ότι ήταν αφύσικη η πυκνότητα τών εκκλησιών, στήν περιοχή αυτή!
Ο καιρός κύλισε... Άλλα, επείγοντα ζητήματα, κυρίευσαν τόν ελεύθερο χρόνο μου, αλλά η ιδέα μίας έρευνας, τού τί συμβαίνει στήν ευρύτερη περιοχή, έμεινε ανέπαφη στό βάθος τού μυαλού μου.
Χάρις τήν αποδοχή μου από τόν, εν Αθήναις, κλάδο, τού «Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων» (Ε.Ο.Ε.), τίς μέρες αυτές, αποφάσισα νά ανακινήσω τό θέμα, σάν «μαγιά» καί γιά τούς μελλοντικούς ερευνητές.
Έψαξα συστηματικά τόν πολύ καλό «Οδηγό Δρόμων», που έχω, καί ανακάλυψα, πρός μέγάλην μου έκπληξιν, ότι από τό ύψος τής Αγίου Κωνστανίνου, πρός βορράν, έως τά Αναφιώτικα, πρός νότον, καί από τούς Αγίους Θεοδώρους (επί τής Ευριπίδου), ανατολικά, έως τήν Αγία Τριάδα (επί τής Πειραιώς), δυτικά, υπάρχουν, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 42 (σαράντα δύο), ακριβώς, εκκλησίες!!! Καί ένας «παράξενος» (κατά Μπαλάνον, καί κατ’ εμέ) τόπος!


Έτσι, απαριθμώντας τίς εκκλησίες από βορράν πρός νότον, καί από δυσμάς πρός ανατολάς, έχομεν:
1] Άγιος Κωνσταντίνος,
2] Άγιος Γεράσιμος,
3] Αποστολική τής Πεντηκοστής,
4] Άγιος Γεώργιος,
5] Άγιοι Ανάργυροι,
6] Τρείς Ιεράρχαι, (Πλατεία Θεάτρου),
7] Άγιος Ιωάννης, 8] Αγία Τριάδα,
9] Άγιος Γρηγόριος (Αρμενική), 10] Άγιος Αθανάσιος, 11] Αγία Παρασκευή,
12] Άγιοι Ανάργυροι,
13] Άγιος Δημήτριος,
14] Αγία Κυριακή,
15] Χρυσοσπηλιώτισσα,
16] Άγιοι Θεόδωροι,
17] Άγιοι Ασώματοι,
18] Γέννησις Χριστού,
19] Άγιος Αθανάσιος,
20] Αγία Ειρήνη,
21] Κοίμησις Θεοτόκου,
22] Καπνικαρέα,
23] Παναγία η Ρόμβη,
24] Άγιος Φίλιππος,
25] Άγιος Ελισσαίος,
26] Μητρόπολις,
27] Παναγία η Γρηγορούσα & Άγιοι Ταξιάρχες & Άγιος Φανούριος (καί οι τρείς, δηλώνονται μαζί), 28] Άγιος Ελευθέριος,
29] Άγιοι Απόστολοι,
30] Αγία Μαρίνα,
31] Αγία Παρασκευή,
32] Άγιος Σπυρίδων,
33] Κοίμησις Θεοτόκου,
34] Αγία Άννα,
35] Άγιοι Ανάργυροι Κολοκύνθη,
36] Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,
37] Μεταμόρφωσις Σωτήρος,
38] Άγιος Συμεών,
39] Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς,
40] Άγιος Γεώργιος (βλέπε 2η φωτογραφία – οι ναοί εντός πρασίνων ορθογωνίων – η Πλατεία Θεάτρου εντός κοκκίνου ορθογωνίου).
Πρός διευκόλυνσιν μελλοντικής ερεύνης, παραθέτω, καί αλφαβητικά, τούς ανωτέρω ναούς, τόν τριπλό ναό, δέ, χωριστά (σύνολον = 42 ναοί):

1
Αγία Άννα
2
Αγία Ειρήνη
3
Αγία Κυριακή
4
Αγία Μαρίνα
5
Αγία Παρασκευή (οδός Διοσκούρων)
6
Αγία Παρασκευή (οδός Νίκα)
7
Αγία Τριάδα
8
Άγιοι Ανάργυροι (πλατεία Αγίων Αναργύρων)
9
Άγιοι Ανάργυροι (πλατεία Ελευθερίας)
10
Άγιοι Ανάργυροι Κολοκύνθη
11
Άγιοι Απόστολοι
12
Άγιοι Ασώματοι
13
Άγιοι Θεόδωροι
14
Άγιοι Ταξιάρχες
15
Άγιος Αθανάσιος (οδός Αριστοφάνους)
16
Άγιος Αθανάσιος (οδός Επταχάλκου)
17
Άγιος Γεράσιμος
18
Άγιος Γεώργιος (Αναφιώτικα)
19
Άγιος Γεώργιος (οδός Θερμοπυλών)
20
Άγιος Γρηγόριος (Αρμενική)
21
Άγιος Δημήτριος
22
Άγιος Ελευθέριος
23
Άγιος Ελισσαίος
24
Άγιος Ιωάννης
25
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
26
Άγιος Κωνσταντίνος
27
Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς
28
Άγιος Σπυρίδων
29
Άγιος Συμεών
30
Άγιος Φανούριος
31
Άγιος Φίλιππος
32
Αποστολική τής Πεντηκοστής
33
Γέννησις Χριστού
34
Καπνικαρέα
35
Κοίμησις Θεοτόκου (οδός Θρασυβούλου)
36
Κοίμησις Θεοτόκου (πλατεία Μοναστηρακίου)
37
Μεταμόρφωσις Σωτήρος
38
Μητρόπολις
39
Παναγία η Γρηγορούσα
40
Παναγία η Ρόμβη
41
Τρείς Ιεράρχαι
42
Χρυσοσπηλιώτισσα

Τό επόμενο βήμα, στήν έρευνά μου, ήταν νά δώ, εάν σχετίζονταν, οι σύγχρονοι, Χριστιανικοί, ναοί, μέ αρχαίους ναούς (ενεργειακά σημεία), στήν ίδια περιοχή, ή, κάποιες ιδιαιτερότητες (αιθερική ενέργεια) τού εδάφους.


Τό πρώτο σκέλος τής έρευνας θά απαιτούσε ειδικές αρχαιολογικές γνώσεις, καί πόλυν κόπο, καί χρήμα. Θεωρώντας, δέ, ότι, τό μέγιστο μέρος τών αρχαιολογικών μνημείων μας, στήν υπό έρευναν περιοχή, είχε αποκαλυφθεί, καί καταχωριστεί (όχι «καταχωρηθεί») σέ αρχαιολογικά αρχεία, καί αποτυπωθεί στόν (οποιονδήποτε) «Οδηγό Δρόμων», θεώρησα αναγκαίο νά προχωρήσω τήν έρευνα σέ προφανείς ιδιότητες τού εδάφους-υπεδάφους, από τά παλαιά (όχι αναγκαστικά αρχαία) χρόνια.
Έτσι, με τήν βοήθεια τού φίλου-συντονιστή τής ομάδος, Χρήστου Κασταμονίτη, ο οποίος μού υπέδειξε έναν χάρτη ποταμών τής παλαιάς Αθήνας, ανηρτημένον στήν «Ανοπαία Ατραπό» (στήν έρευνα αυτή, χρησιμοποιώ όχι ακριβώς τόν ίδιο σέ μέγεθος, αλλά έναν όμοιον, μεγαλύτερον, που αναζήτησα, καί βρήκα, στό Διαδίκτυο), έθεσα τήν έρευνα πάνω σέ άλλη βάση.
Γιατί ποταμούς; Διότι είναι γνωστό, στούς μύστες τού Αποκρυφισμού, ότι, η ροή τού επιφανειακού ύδατος, σχετίζεται, άμεσα, καί στενά, μέ τήν αιθερική ενέργεια!
Εδώ, φαίνεται ότι βγάλαμε «λαυράκι»! Παρατηρώντας τόν «Χάρτη Ποταμών τής Αθήνας» (βλέπε 3η φωτογραφία), βλέπουμε ότι ο Ηριδανός, παραπόταμος τού Ιλισσού, περνούσε (περνά ακόμη, υπογείως;) ακριβώς μέσα από τήν περιοχή που εξετάζουμε! Μιά προσεκτική ματιά, μάς φανέρωνει ότι η θέσις του ήταν (είναι;), περίπου, στό ύψος τής Ερμού.
Στό σημείο, αυτό, εισέρχεται μία, ατόφια, δική μου, έμπνευσις: αφαιρώ, μέ ψηφιακό τρόπο, οποιοδήποτε στοιχείο τού χάρτη δέν έχει σχέση μέ τούς ναούς.
Τό αποτέλεσμα, φαίνεται στήν 4η φωτογραφία.
Δημιουργείται, εδώ, ένα καλό σημείο αφετηρίας, γιά δύο παρατηρήσεις (βλέπε 5η φωτογραφία):
α] Δεκαπέντε εκκλησίες φαίνονται νά παρατάσσονται κατά μήκος τής θεωρουμένης ροής τού Ηριδανού ποταμού (μπλέ γραμμή, στήν 5η φωτογραφία), λές καί θέλουν νά αντλήσουν ενέργεια απ’ αυτόν:
Βόρεια γραμμή (8 ναοί): 1] Άγιος Γεώργιος (οδός Θερμοπυλών), 2] Άγιος Γρηγόριος (Αρμενική), 3] Αγία Παρασκευή (οδός Νίκα), 4] Άγιοι Ανάργυροι (πλατεία Αγίων Αναργύρων), 5] Άγιος Δημήτριος, 6] Αγία Κυριακή, 7] Χρυσοσπηλιώτισσα, 8] Άγιοι Θεόδωροι.
Νότια γραμμή (7 ναοί): 1] Αγία Τριάδα, 2] Άγιοι Ασώματοι, 3] Γέννησις Χριστού, 4] Κοίμησις Θεοτόκου (πλατεία Μοναστηρακίου), 5] Αγία Ειρήνη, 6] Καπνικαρέα, 7] Παναγία η Ρόμβη.
β] Υπάρχουν δύο εμφανείς συστάδες (clusters) εκκλησιών, αναιτιολόγητα πυκνές, σέ πρώτη ανάλυση, συμπεριλαμβανόμενες εντός δύο ισοεμβαδών, κατά τό μάλλον καί ήττον, ελλείψεων (κόκκινες ελλείψεις, στήν 5η φωτογραφία):
Στήν βόρεια, δέ, συστάδα, συμπεριλαμβάνεται καί η Πλατεία Θεάτρου!
Βόρεια συστάδα (10 ναοί): 1] Αποστολική τής Πεντηκοστής, 2] Άγιοι Ανάργυροι (πλατεία Ελευθερίας), 3] Τρείς Ιεράρχαι, 4] Άγιος Ιωάννης, 5] Άγιος Αθανάσιος (οδός Αριστοφάνους), 6] Άγιος Γρηγόριος (Αρμενική), 7] Αγία Κυριακή, 8] Αγία Παρασκευή (οδός Νίκα), 9] Άγιοι Ανάργυροι (πλατεία Αγίων Αναργύρων),10] Άγιος Δημήτριος.
Νότια συστάδα (15 ναοί): 1] Άγιος Ελισσαίος, 2] Παναγία η Γρηγορούσα, 3] Άγιοι Ταξιάρχες, 4] Άγιος Φανούριος, 5] Άγιοι Απόστολοι, 6] Αγία Παρασκευή (οδός Διοσκούρων), 7] Άγιος Σπυρίδων, 8] Κοίμησις Θεοτόκου (οδός Θρασυβούλου), 9] Αγία Άννα, 10] Άγιοι Ανάργυροι Κολοκύνθη, 11] Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, 12] Μεταμόρφωσις Σωτήρος, 13] Άγιος Συμεών, 14] Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς, 15] Άγιος Γεώργιος (Αναφιώτικα).Στήν 6η, δέ, φωτογραφία, παρμένη από τούς «Χάρτες Google», καί χρησιμοποιώντας, σάν μέτρο, τήν ένδειξη τών 200 μέτρων (κάτω, δεξιά, στόν χάρτη), παρατηρούμε ότι, όλο, αυτό, τό σύνολο τών εκκλησιών, υπάρχει σέ μία έκταση μικροτέρα τών: (6x200) x (6x200) = 1200 x 1200 τετραγωνικών μέτρων, καθώς η αρχαιολογική περιοχή, βορειοδυτικώς τής Ακροπόλεως, «αφαιρεί» μεγάλο μέρος τού εμβαδού, αυτού, καί, πρακτικώς, βορειοδυτικώς τής Πειραιώς, στό εμβαδόν που εξετάζουμε, υπάρχουν μόνον δύο ναοί (Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Γεώργιος (οδός Θερμοπυλών)), ανεβάζοντας, έτσι, τήν πυκνότητα τών οικοδομημάτων! Στό μέλλον, προτίθεμαι νά κάνω μία πλατυτέρα, γεωγραφικώς, εξέταση τού θέματος, ώστε νά δώ εάν τό φαινόμενο είναι τοπικό, διεσπαρμένο, προσανατολισμένο, ή, τυχαίο.
Έως τότε, θέτω τό θέμα τής αφύσικης πυκνότητας τών ναών, στήν περιοχή αυτή, στήν κρίση, καί στήν διάθεση γιά περαιτέρω έρευνα, κάθε ερευνητή!

Κωνσταντίνος Αθαν. Κουτσούκος._
kastamonitis

ΠΗΓΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...