Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

Η Ήπειρος στο κέντρο του success story, στο 29% η ανεργία!


Οριακή μείωση κατέγραψε τον Μάρτιο η ανεργία στην Ελλάδα. Διαμορφώθηκε στο 26,8% έναντι 26,9% τον Φεβρουάριο του 2014. Σημειώνεται πως τον Μάρτιο του 2013 είχε ανέλθει στο 27,2%...


Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το σύνολο των απασχολουμένων τον Μάρτιο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.482.345 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.274.843 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.393.042 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 9.972 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2013 (μείωση 0,3%) και αυξήθηκαν κατά 11.857 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 (αύξηση 0,3%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 29.420 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2013 (μείωση 2,3%) και κατά 1.466 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 (μείωση 0,1%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 7.022 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (μείωση 0,2%) και κατά 14.859 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 (μείωση 0,4%). Η ανεργία στους άνδρες ανήλθε τον Μάρτιο σε μέσα επίπεδα στο 23,8%, ενώ στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 30,6%.
Η ανεργία στους νέους ηλικίας 15- 24 ετών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 58,3% από 59,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Αύξηση πάντως κατέγραψε σε ετήσια βάση η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ανερχόμενη στο 35,5%, από 34,1% τον Μάρτιο 2013.
Ανά περιφέρεια η μεγαλύτερη ανεργία εντοπίζεται στην περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (29%) και ακολουθούν η περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης (27,7%), η περιφέρεια Αττικής (27,6%) και η περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας(26,6%).
 

defencenet.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...