Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Τὸ «ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας» μᾶς στέλνει τὰ δικά του e-mail...


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καλὰ τί νομίζουμε ὅτι μόνο ἡ τρόικα μᾶς στέλνει τέτοιες ἡμέρες e- mail;
Κάποιος παλιὸς γνώριμος ἀπὸ τὰ ἔγκατα τοῦ Βόρειου Αἰγαίου δὲν λέει νὰ μᾶς ξεχάσει καὶ στέλνει καὶ αὐτὸς τέτοιες ¨δύσκολες πολιτικὲς στιγμές¨ τὰ δικά του μηνύματα ἀπὸ ἐχθὲς τὸ βράδυ.
Ἐνδεικτικὰ ¨τὰ e-mail¨ ποὺ μᾶς στέλνει…
03-12-2014, 19:15, 2.4 R, 40 χλμ Ἀνατολικά το Πολυγύρου Χαλκιδικῆς
03-12-2014, 15:50, 2.1 R, 28 χλμ Βόρειά τς Ἀλοννήσου
03-12-2014, 15:43, 2.1 R, 20 χλμ Βορειοανατολικά τς Σκιάθου
03-12-2014, 14:28, 2.8 R, 32 χλμ Νότια το Ἄθου
03-12-2014, 01:51, 2.5 R, 48 χλμ Ἀνατολικὰ - Νοτιοανατολικά τς Σαμοθράκης
03-12-2014, 10:32, 2.2 R, 48 χλμ Νότια - Νοτιοανατολικά τς Ἀλεξανδρούπολης
02-12-2014, 22:15, 4.0 R, 36 χλμ Νοτιοδυτικά τς Σαμοθράκης
02-12-2014, 04:22, 2.8 R, 58 χλμ Νοτιοανατολικά τς Ἀλεξανδρούπολης earthquakenet.gr
Ποιὸς εἶναι λοιπὸν αὐτὸς ὁ γνώριμος;
¨ λιθοσφαιρική πλάκα τῆς Ἀνατολίας, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὸ γνωστὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας, τὸ ὁποῖο ἔχει δύο κύρια τμήματα, τό Βόρειο καὶ τὸ Νότιο τμήμα καὶ ποὺ ἔδωσε τὸ μεγάλο σεισμὸ στὶς 17 Αὐγούστου 1999, κινεῖται μὲ γρήγορο ρυθμὸ μὲ δυτικὴ κατεύθυνση ἐπηρεάζοντας τὸν Ἀνατολικὸ Ἑλληνικὸ χῶρο, ἰδίως τὸ Αἰγαῖο...
πέλαγος.¨ earthquakenet.gr
Τὶς τελευταῖες στιγμὲς ἡ σεισμικὴ δραστηριότητα κατὰ μῆκος τοῦ ρήγματος τῆς Ἀνατολίας (νότιο τμῆμα) δὲν ἐπικεντρώνεται σὲ κάποια εὐρύτερη  περιοχὴ μὲ κύριο σεισμὸ καὶ μετασεισμοὺς, ὅπως ἔγινε στὸν κύριο σεισμὸ τῶν 6,3 R τῆς 24 Μαίου τοῦ 2014 τῆς Λήμνου. Ἀλλὰ παρατηρεῖται μία εὐαισθητοποίηση ἀπὸ τὸν κόλπο τοῦ Σάρου, ἀνοικτά τς Ἀλεξανδρούπολης μέχρι  καὶ τὴν Σκιάθο.
Σὲ τέτοια ρήγματα ποὺ δίνουν καταστρεπτικοὺς σεισμοὺς ὅπως αὐτὸν τοῦ 1999 στὴν Κωνσταντινούπολη αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀσυνήθιστα.
Ὅμως τὰ πραγματικὰ e–mail τὰ παίρνουμε ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα.
Μπορεῖ οἱ τιμὲς τῶν ἐνεργειακῶν ἀγαθῶν νὰ κατρακυλοῦν στὸ γεω-οἰκονομικὸ παιχνίδι ποὺ παίζεται. Παρόλα αὐτὰ κάποιοι θέλουν νὰ πειραματισθοῦν μὲ τὴν σύγχρονη τεχνολογία καὶ τὰ ρήγματα ποὺ συνήθως κρύβουν στὰ γειτονικὰ γεωλογικὰ ἀντίκλινα τοὺς ἀμύθητους ἐνεργειακοὺς θησαυρούς.
Τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου ποὺ φυσικὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐνδιαφερόμενους γεωπολιτικοὺς παῖκτες σὲ ἐνεργειακὲς περιοχές.
¨Πρόταση γιὰ «σεισμογραφικὲς» καὶ ἄλλων τεχνολογιῶν ἔρευνες γιὰ φυσικὸ ἀέριο καὶ πετρέλαιο στὴ στεριά, στὶς ἐλεύθερες περιοχές, βρίσκεται ἐνώπιον τς Κυβέρνησης (Κύπρος) καὶ ἐξετάζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐνέργειας. Πρόκειται γιὰ ὑπερσύγχρονη νέα τεχνολογία μὲ τὴν ὁποία οἱ ἔρευνες καὶ ἡ ἀποτύπωση τοῦ ὑπεδάφους, σὲ βάθος μέχρι καὶ 6.000 μέτρα περίπου, γίνεται μὲ ἐναέρια μέσα, μικρὰ ἀεροπλάνα, ποὺ διαθέτουν ἐξοπλισμὸ μὲ εἰδικὰ συστήματα καὶ αἰσθητῆρες.
Ἡ πρόταση, σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ «Φ», ὑποβλήθηκε ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία NEOS GeoSolutions, ποὺ τὸ τελευταῖο δίμηνο πραγματοποιεῖ παρόμοιες ἔρευνες σὲ περιοχὲς τοῦ Λιβάνου, ποὺ κρίθηκαν ἀσφαλεῖς ὑπὸ τὶς πολιτικὲς περιστάσεις γιὰ τέτοιες πτήσεις.
Ἡ πρόταση προβλέπει ὅτι θὰ γίνουν ἀπὸ ἀέρος ἀποτυπώσεις τοῦ ὑπεδάφους γιὰ ἀνακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου ἢ φυσικοῦ ἀερίου, μὲ τέσσερις διαφορετικὲς μεθόδους καὶ συστήματα ὑπερσύγχρονων αἰσθητήρων, δηλαδὴ μαγνητική, ἠλεκτρομαγνητική, ραδιομετρικὴ καὶ μαγνητοτελλουρική.¨ Πηγὴ Πέτρος Θεοχαρίδης, philenews.  hellasforce.com.
Νὰ τὸ ποῦμε λίγο πιὸ χοντρὰ ¨ἀπὸ πάνω νὰ μᾶς ψεκάζουν καὶ ἀπὸ κάτω νὰ μᾶς τραντάζουν¨… ¨Εἴμαστε μία ὡραία ἀτμοσφαιρὰ¨ κατὰ τὸν Ντίνο Ἡλιοπουλο
Ὅμως περιμένουμε τὰ ἀμέσως ἑπόμενα 24ωρα νὰ πάρουμε ἕνα δυνατὸ γεωπολιτικὸ e-mail ἀπὸ τὸ ¨ρῆγμα τῆς καθ΄ ἠμᾶς  Ἀνατολίας¨ καὶ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς ληστρικὲς ἐπιδιώξεις τῶν γειτόνων καὶ σὲ σχέση μὲ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματά μας.
Ποιὸς ποῦ τελεῖ σὲ μνημονιακὴ φάση μπορεῖ νὰ διαχειριστεῖ τὸ παρακάτω;
¨Τήν εὐκαιρία νὰ θέσουν στὸν ἁρμόδιο ἀξιωματοῦχο τῆς ΕΕ τὸ θέμα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ποὺ θὰ φέρνει τὸ κυπριακὸ καὶ ἰσραηλινὸ φυσικὸ ἀέριο στὴν Εὐρώπη θέλουν νὰ ἔχουν οἱ κυβερνήσεις τῶν δύο χωρῶν ( Κύπρου- Ἰσραὴλ)  καὶ τῆς Ἑλλάδας στὸ περιθώριο τῆς συνόδου τῶν Εὐρωπαίων Ὑπουργῶν Ἐνέργειας στὶς 9 Δεκεμβρίου, ἀναφέρει ρεπορτὰζ τῆς βρετανικῆς ἐφημερίδας Guardian. ¨ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ-CNA, mignatiou.com
¨Ο Ὑπουργὸς Ἐνέργειας τοῦ Ἰσραὴλ Σιλβᾶν Σαλόμ εχει ἤδη θέσει τὸ θέμα σὲ ὑπουργικὴ σύνοδο στὴ Ρώμη καὶ εἶχε μία πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς ΕΕ γιὰ τὴν ἐνεργειακὴ ἕνωση Μάρος Σέφκοβιτς. Μὲ τὸν κ. Σέφκοβιτς ἐλπίζεται πὼς θὰ ὑπάρχει ἀναλυτικότερη συζήτηση στὶς 9 τοῦ μηνός, καθώς το ἔργο ἀπαιτεῖ κοινοτικὴ χρηματοδότηση.
Σύμβουλος τοῦ κ. Σαλὸμ λέει στὴν Guardian ὅτι μὲ τὴν ἀνάγκη διαφοροποίησης τῶν πηγῶν ἐνέργειας καὶ ἐνεργειακῆς ἀσφάλειας ψηλὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀτζέντα, «τὰ ἄστρα ἔχουν εὐθυγραμμιστεῖ» εὐνοώντας τὴν ἐπιδίωξη τῶν τριῶν χωρῶν σὲ αὐτὴ τὴ συγκυρία.¨ defence-point.gr12/2014 01:37 /
Λοιπὸν τὰ «τὰ ἄστρα ἔχουν εὐθυγραμμιστεῖ»…
Τὸ ¨γεωπολιτικὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας¨  ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ…
Ὁ Τοῦρκος ἔχει ἐξαγριωθεῖ…
Νὰ δοῦμε ποιὸς τελικὰ θὰ πληρώσει τὸν λογαριασμό;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...