Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

«Επεσε» από τα 321,8 δισ στα 321,4 ενώ η δόση (που καθυστερεί) έχει «γκρεμίσει» τα ταμειακά διαθέσιμα...


Οσο η κυβέρνηση «στύβει» τους πολίτες,
το δημόσιο χρέος δεν μειώνεται και όσο δεν παίρνει τη «δόση της», τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται. Επιπλέον, εάν το 2013 ήταν δύσκολο δημοσιονομικά, το 2014 είναι επικίνδυνο χρηματοδοτικά, αφού λήγουν ομόλογα και έντοκα 39,9 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε στα 321,4 δισ. ευρώ (ή στο 175,7% του ΑΕΠ), δηλαδή... στα ίδια περίπου επίπεδα που βρίσκονταν τον περασμένο Σεπτέμβριο (321,8 δισ.). Το σχέδιο Προϋπολογισμού 2014 προέβλεπε ότι το χρέος στα τέλη του 2013 θα διαμορφωνόταν σε 325,90 δισ. ευρώ. Ομως, παρότι το χρέος είναι μικρότερο, δεν έχει στην πράξη μειωθεί. Η διαφορά των 4,43 δισ. ευρώ έχει προκύψει λόγω της μη έγκαιρης καταβολής δόσεων εκ μέρους της τρόικας. Μηδέν από μηδέν δηλαδή.

Η στασιμότητα του δημόσιου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα και του δημοσιονομικού ελλείμματος οφείλεται κυρίως στην καταβολή κεφαλαίων για την οικονομική ενίσχυση των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά που είχαν διαμορφωθεί πριν έλθει στη χώρα μας η «λαίλαπα» του Μνημονίου.
 Από Σεπτέμβριο

Πλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους περιορίστηκαν σημαντικά, αφού η διαπραγμάτευση με την τρόικα για την καταβολή των δόσεων εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο. Μειώθηκαν στα 4 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, από τα 7,5 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

Η μέση διάρκεια στο υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκε στο τέλος του 2013 στα 17,9 δισ. ευρώ. Αναφορικά με τη μέση διάρκεια νέου δανεισμού το 2013 ήταν στα 10,99 έτη, έναντι 16,53 ετών το 2012.

Πολύ μεγάλο είναι το βάρος λήξεων δανείων του 2014. Διαμορφώνεται στα περίπου 39,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ είναι έντοκα γραμμάτια και τα υπόλοιπα 24,9 δισ. είναι ομόλογα και δάνεια. Το 2015 οι λήξεις τίτλων περιορίζονται στα 16,1 δισ. ευρώ και το 2016 μειώνονται περαιτέρω στα 7,1 δισ. ευρώ. 
Στέλιος Κράλογλου
πηγη
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...