Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Για το καλύτερο αύριο της Ελλάδας …..

Για το καλύτερο αύριο της Ελλάδας …..
Έλληνες πολίτες, για ν ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της πατρίδας, απαιτείται να εγκαταλείψουμε τους δογματισμούς των κυρίαρχων ιδεολογιών, να οραματισθούμε με περισσότερο σύνθετη πολιτική σκέψη, να διαθέτουμε έντονο πολιτικό προβληματισμό και πάνω απ όλα να συμμετέχουμε ενεργά στα κοινά. Μόνο έτσι σπάζοντας την κατεστημένη πολιτική σκέψη θα συμβάλλουμε στην αναγέννηση και τον ολικό επαναπροσδιορισμό του γερασμένου πολιτικού μας συστήματος προκειμένου να έλθει ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Χρειάζεται εκτός από πολίτες του κόσμου να γίνουμε περισσότερο πατριώτες και παράλληλα να αναδιοργανώσουμε τις ξεπερασμένες σήμερα αντιλήψεις παραγωγής και κατανάλωσης. Ας αναμοχλεύσουμε κι ας διδαχθούμε απ τους αρχαίους προγόνους και τις έννοιες που αυτοί προσέδιδαν στις λέξεις ήθος, έρωτας, κάλλος, σύνεση και φρόνηση ……
Όλα μπορούμε να τα πετύχουμε όταν λειτουργούμε με αμοιβαία κατανόηση, συναίνεση, ενσυναίσθηση, δίκαια συμπεριφορά, συνεργασία, αυθεντικότητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη, αναγνώριση, επικοινωνία, ευγνωμοσύνη, ευαισθησία, εποικοδομητική κριτική, αυστηρότητα, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και η αποδοχή των βασικών δικαιωμάτων του άλλου …….Έλληνες πολίτες, για ν ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της πατρίδας, απαιτείται να εγκαταλείψουμε τους δογματισμούς των κυρίαρχων ιδεολογιών, να οραματισθούμε με περισσότερο σύνθετη πολιτική σκέψη, να διαθέτουμε έντονο πολιτικό προβληματισμό και πάνω απ όλα να συμμετέχουμε ενεργά στα κοινά. Μόνο έτσι σπάζοντας την....
κατεστημένη πολιτική σκέψη θα συμβάλλουμε στην αναγέννηση και τον ολικό επαναπροσδιορισμό του γερασμένου πολιτικού μας συστήματος προκειμένου να έλθει ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Χρειάζεται εκτός από πολίτες του κόσμου να γίνουμε περισσότερο πατριώτες και παράλληλα να αναδιοργανώσουμε τις ξεπερασμένες σήμερα αντιλήψεις παραγωγής και κατανάλωσης. Ας αναμοχλεύσουμε κι ας διδαχθούμε απ τους αρχαίους προγόνους και τις έννοιες που αυτοί προσέδιδαν στις λέξεις ήθος, έρωτας, κάλλος, σύνεση και φρόνηση ……
Όλα μπορούμε να τα πετύχουμε όταν λειτουργούμε με αμοιβαία κατανόηση, συναίνεση, ενσυναίσθηση, δίκαια συμπεριφορά, συνεργασία, αυθεντικότητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη, αναγνώριση, επικοινωνία, ευγνωμοσύνη, ευαισθησία, εποικοδομητική κριτική, αυστηρότητα, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και η αποδοχή των βασικών δικαιωμάτων του άλλου …….


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...