Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

KΕΠΕ: ΣΤΟ 30,1% ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ


Ύφεση 4,1% και ανεργία 30,1% προβλέπει για την Ελλάδα, κατά το τρέχον έτος 2013, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Όπως αναφέρει στην τελευταία έκθεσή του, το 2012 η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί στο 6,3% ενώ για το 2013 το ελληνικό ΑΕΠ θα μετρήσει συρρίκνωση 4,1%.
Εστιάζοντας στην ανεργία...

την τοποθετεί στο 24,6% για το 2013, αλλά περαιτέρω άνοδό της στο 30,1% για το 2013.
Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω έκθεσή του, το ΚΕΠΕ προειδοποιεί για επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων παρά την ύφεση, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στις τρέχουσες τιμές των καυσίμων, αλλά και στη διαμόρφωση των έμμεσων φόρων.
Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα κινηθεί στο 0,7% έναντι του ΑΕΠ το 2013.
Στην εν λόγω έκθεσή του το ΚΕΠΕ παρουσιάζει μια σειρά από τρόπους που θα μπορούσαν να μειώσουν την ύφεση που μαστίζει την ελληνική οικονομία.
Αναλυτικά:
- η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της σημαντικής μείωσης του κόστους εργασίας και των τιμών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μέσω της προόδου στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών.
- η απελευθέρωση πόρων από τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών.
- η τμηματική ανάκαμψη των επενδύσεων, μέσω της αποτελεσματικότερης απορρόφησης των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, κυρίως για την επανεκκίνηση των μεγάλων δημοσίων έργων και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδυτών στη βάση ενός βελτιωμένου επιχειρηματικού κλίματος.
- η σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
- η μεγαλύτερη συμβολή του τομέα του τουρισμού, μέσω της ανόδου της τουριστικής κίνησης. http://elevengr.blogspot.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...