Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Εχεις φυσικό αέριο; Θα πληρώνεις τέλος! Ανεξάντλητη σε δημιουργικές ιδέες η κυβέρνηση
Θα ονομαστεί "τέλος ασφάλειας εφοδιασμού" και θα αφορά σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Αυτό προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ο λόγος που προτείνεται αυτό το τέλος από την ΡΑΕ είναι για να χρηματοδοτούνται δράσεις για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη κρίσεων εφοδιασμού. Πόσο παραπάνω θα πληρώσουν οι καταναλωτές φυσικού αερίου;
Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ το τέλος θα είναι 0,298 ευρώ ανά μεγαβατώρα και θα επιμερίζεται ανάλογα με τη χρήση με τρόπο ώστε η επιβάρυνση στην τελική τιμή να μην υπερβαίνει το 1%.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από το τέλος θα χρησιμοποιούνται για δράσεις όπως η αποζημίωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο προκειμένου κατά την περίοδο κρίσεων να λειτουργήσουν με εφεδρικό/εναλλακτικό καύσιμο (π.χ. ντήζελ) ή την αποζημίωση μεγάλων καταναλωτών στους οποίους θα εφαρμόζεται μείωση ή διακοπή της παροχής κατά τις περιόδους αυτές.

kamarinia.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...