Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

«Κούρεμα» χρέους κατά 95% σε άνεργο,από το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας!


Μια νέα απόφαση διαγραφής χρέους έλαβε το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας...
βάσει της οποίας «κουρεύεται» κατά 95% το χρέος δανειολήπτη, που ανερχόταν περίπου στο χρηματικό ποσό των 51 χιλιάδων ευρώ.


Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, δυνάμει απόφασής του, δικαίωσε άνεργο δανειολήπτη, ο οποίος προσέφυγε ενώπιον αυτού, με σκοπό να γίνει δεκτή η αίτησή του περί ένταξής του στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4161/2013 (Νόμος «Κατσέλη»).Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Πρέβεζας Μιχάλης Τσεντσερής. Πρεβεζάνος μεσήλικας άνεργος και  δανειολήπτης τράπεζας, όφειλε εξαιτίας λήψης δανείου το ποσό των 51.500,00€, το οποίο αδυνατούσε να αποπληρώσει λόγω ολοκληρωτικής οικονομικής του αδυναμίας.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας μετά από ενδελεχή έλεγχο και εξέταση της υπόθεσής του αποφάσισε και όρισε ότι, ο ανωτέρω άνεργος θα πρέπει να καταβάλει σε 52 άτοκες δόσεις το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€), διαγράφοντας οριστικά το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 48.900,00€!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...