Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ …


Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από αυτογνωσία, όσο κι αν της είναι δυσάρεστο αυτό. Ο αγώνας για τις προτεραιότητες αυτές είναι σκληρός αλλά και ωραίος διότι, όπως εύστοχα σημειώνει ο Πλάτων «το νικάν αυτός αυτόν πασών νικών πρώτη τε και αρίστη» ….
Οι νεοέλληνες καλούνται σε εγρήγορση για μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Πρέπει να μάθουν να μιλούν για να μπορούν να αντιμιλούν όταν στις μέρες μας εντείνονται τα σχέδια «αποδυνάμωσης του Εθνικού Κράτους με μεθόδους δυνητικής εξαφάνισης της ιδεολογίας και υποκατάσταση της από ιδεολογικοποιημένα πρότυπα καταναλωτικής ζωής & συμπεριφοράς, καθώς και αποδυνάμωση & στεγανοποίηση της πολιτικής, έτσι ώστε τελικά η εξουσία παύει να διαθέτει αυτόνομο πολιτικό λόγο και από έκφραση της κοινωνίας, μεταβάλλεται σε εκφραστή μιας παγκόσμιας υπερεθνικής τάξης»
Κάποιοι μπορεί να ενοχλούνται από τα γραφόμενα, αλλά όσοι τα καταλαβαίνουν αντιλαμβάνονται την ανάγκη ενίσχυσης της παραπαίουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ….


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...