Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Τελειώνουν και το επίδομα ανεργίας!
Νέα ανατροπή στο επίδομα ανεργίας
Από 1-1-2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης...
από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατό να είναι περισσότερα των 450.

Αυτό ξεκαθαρίζει ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου όπου ορίζονται και τα εξής:

Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 450 ημερησίων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 450 ημερησίων επιδομάτων.

Από 1-1-2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων.

 ΠΗΓΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...