Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις που πληρώνει το ελληνικό κράτος δεν είναι τα 22-23 δισ. που γράφει ο προϋπολογισμός. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν και μέρος από τα 3,1 δισ. του 2010 που πήγαν σε επιχορηγήσεις των ΔΕΚΟ, κονδύλια που πήγαν σε αγροτικές επιδοτήσεις. Τα ασφαλιστικά ταμεία επιχορηγήθηκαν με 16,6 δισ. ευρώ από τα οποία η μερίδα του λέοντος αφορά συντάξεις.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού που πάνε για μισθούς και συντάξεις υπολογίζονται σε περίπου 40-45 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο εσόδων 50 δισ. ευρώ.

Αν διαιρέσουμε τα 40-45 δισ. ευρώ δια του γενικού πληθυσμού των 10 εκατ. Ελλήνων, αναλογεί στον καθένα, υπέργηρων ή νηπίων μη εξαιρουμένων, 4-4.500 ευρώ. Ήτοι, κάθε τετραμελής οικογένεια πληρώνει κάθε χρόνο 16-18.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων...
Οι περισσότερες τετραμελείς οικογένειες σε αυτή τη χώρα πληρώνουν περισσότερα για μισθούς και συντάξεις άλλων από όσα έχουν σαν καθαρό εισόδημα οι ίδιες;

Χρειάζεται να είναι κάποιος προφήτης για να καταλάβει πως το μοντέλο αυτό δεν βγάζει πουθενά και είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει παταγωδώς;...