Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ἐὰν αὔριο ἐξαφανιζόταν τὸ χρέος;


 


Ὅλα θὰ ἦταν καλά;
Ἐὰν αὔριο μὲ κάποιο μαγικό ῥαβδάκι παύαμε νὰ χρωστοῦμε, ὅλοι θὰ πήγαιναν στὰ σπίτια τους; Τέλος οἱ διαμαρτυρίες; Τέλος οἱ «ἀγανακτήσεις»; 
Ἐὰν αὔριο τὸ πρωΐ ἔβγαινε σύσσωμη ἡ Ε.Ε., τὸ ΔΝΤ, οἱ ΗΠΑ οἱ ξεῖπα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα καὶ ἀνελάμβαναν ὅλα μας τὰ χρέη, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τοὺς πάρῃ «ξώφαλτσα» ἡ δική μας κατάρρευσις, θὰ ἐπιστρέφαμε ὅλοι στὰ σπίτια μας; Δὲν θὰ ἔτρεχε τίποτα; 

Ἐὰν αὔριο ξυπνούσαμε δίχως βάρη, μὲ ὅλα τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τοῦ κράτους (καὶ τὰ δικά μας) λυμένα θὰ σταματοῦσαν οἱ διαμαρτυρίες; Οἱ πλατεῖες δὰ ἄδειαζαν; 
Ἔχετε θέσει στοὺς ἑαυτούς σας αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα; Ἔχετε προβληματιστεῖ γιὰ τὰ παραπάνω; Ἔχετε σκεφθεῖ πὼς θὰ μποροῦσε πράγματι νὰ «παίξῃ» κι ἕνα τέτοιο σενάριο; 
Θὰ  ξέρατε ἀκόμη πὼς τὰ παιδιά σας θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὰ σπίτια σας παιδιά καὶ θὰ ἐπέστρεφαν ἠλίθιοι.  
Θὰ ξέρατε πὼς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα θὰ ἔχαναν τὴν ἀξία τους γιὰ ὅσους θὰ ζοῦσαν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. 
Θὰ ξέρατε πὼς ἡ ἀστυνομία θὰ ὑπῆρχε μόνον γιὰ νὰ ῥίπτῃ χημικὰ σὲ κάθε ἕναν ποὺ θὰ ἀντιδροῦσε καὶ γιὰ νὰ προστατεύῃ ὅσους ἔως σήμερα μᾶς ἀδικοῦν.  (Ὅ,τι ἤδη κάνει δῆλα δή.)
Θὰ ξέρατε ἀκόμη πὼς μὲ κάθε μέσον θὰ σᾶς τσάκιζαν τὴν σκέψι, τὴν συνείδησι καὶ τὴν ἠθική. 
Θὰ ξέρατε πὼς τὸ ἄδικο θὰ ἐπικρατοῦσε σὲ κάθε σημεῖον τῆς χώρας. 
Θὰ ξέρατε ὅς πὼς τίποτα δὲν θὰ ἄλλαζε στὸ Αἰγαῖον. Θὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ μὴν βλέπουν τὸ μισὸ Αἰγαῖο τὰ ῥαντάρ μας.
Θὰ ξέρατε ἐπίσης πὼς τίποτα δὲν θὰ ἄλλαζε στὴν Θράκη. Θὰ ἐξακολουθοῦσε νὰ τὴν θεωρῇ ὁ μεγάλος βεζύρης ἐπαρχία του. 
Θὰ ξέρατε  πὼς τὰ Σκόπια ἀκόμη θὰ ἀπαιτοῦσαν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας. Καὶ φυσικὰ οἱ πολιτικοί μας θὰ τὸ ἔδιδαν. 
Θὰ ξέρατε ἀκόμη πὼς κανένας ΛΑΘΡΟέποικος δὲν θὰ ἔφευγε. Θὰ ἔμεναν ὅλοι ἐδῶ καὶ θὰ ἔφερναν ἄλλους τόσους. Καὶ φυσικὰ οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν δὲν θὰ διαβιοῦσε μὲ τοὺς νόμους τῆς δικῆς του πατρίδος. Θὰ μποροῦσε νὰ σφάζῃ, νὰ βιάζῃ, νὰ κλέβῃ ἀτιμώρητα…
Θὰ ξέρατε ἐπίσης πὼς σὲ λίγο κάτι ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας θὰ παραχωροῦσαν τὴν Ἤπειρο στὴ Ἀλβανία, γιὰ νὰ μὴν δυσαρεστήσουν κανέναν Ἀλβανὸ ποὺ μᾶς προτίμησε. 
Καὶ φυσικὰ θὰ ξέρατε πὼς τὰ ἴδια λαμόγια θὰ μᾶς κυβερνοῦν γιὰ πάντα…
Χρῆμα ὅμως θὰ εἴχατε! Σὲ ἀφθονία! Χρῆμα καὶ ἀνέσεις καὶ κεραμίδι ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι σας, καὶ  αὐλή γιὰ νὰ λιάζεστε, καὶ πισίνα γιὰ νὰ δροσίζεστε, καὶ μίαν ντουζίνα αὐτοκίνητα γιὰ νὰ τὰ ἀλλάζετε, καὶ κότερο γιὰ νὰ ξεσκᾶτε, καὶ γκόμενες γιὰ νὰ ξεδίνετε, καὶ  ἐπενδύσεις γιὰ νὰ ἐπενδύετε…. Ζωὴ χαρισάμενη… Ἀλλὰ ζωὴ; Δίχως ἀξίες, ἠθική, ταὐτότητα, συνείδησι, ὄνειρα καὶ κυρίως, δίχως Πατρίδα; 
Δὲν θὰ εἴχατε  ὅμως οἰκονομικὰ προβλήματα. Τὰ πετρέλαια θὰ πήγαιναν σὲ Νορβηγούς. Ὁ χρυσὸς στὸν Σόρος, στὸν Μπόμπολα καὶ σὲ κάθε ἄλλην καταπιόνα. Τὸ φυσικὸ ἀέριο στὴν Τουρκία, στὸ Ἰσραήλ, στὶς ΗΠΑ….  ΑΟΖ δὲν θὰ εἴχαμε. Οὔτε ὑφαλοκρηπίδα. Οὔτε ἐθνικὰ δικαιώματα σὲ κανένα σημεῖον τῆς Ἑλλάδος πέραν τῶν Καποδιστριακῶν συνόρων. 
Πῶς σᾶς φαίνετε τὸ σενάριο; Ἔχει ἐνδιαφέρον; 
Τί λέτε; Πᾶμε ὅλοι μαζὶ νὰ σταματήσουμε τὶς ὑπογραφές γιὰ τὰ μεσοπρόθεσμα; Νὰ ἀπαιτήσουμε ὅμως νὰ μᾶς τρέφουν; Νὰ μᾶς λύσουν ὅλα μας τὰ προβλήματα; Ἢ μήπως νὰ ἀλλάξουμε ὀπτική; 
Δὲν ξέρω… Ἐρωτῶ… Κι ἀναρωτιέμαι…
Φιλονόη.

Υ.Γ.Τὸ παραπάνω κείμενον εἶναι ἀφιερωμένον σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν πὼς τὰ μοναδικά μας προβλήματα εἶναι τὰ οἰκονομικά. Θὰ πρότεινα νὰ τοὺς πληρώσουμε γιὰ νὰ πᾶνε στὰ σπίτια τους καὶ νὰ τὸ βουλώσουν ἐπί τέλους. Διότι, ἐὰν τὰ μοναδικά μας προβλήματα εἶναι οἰκονομικῆς φύσεως, τότε γιὰ τὸ μόνον ποὺ ἐνδιαφέρονται εἶναι τὸ χρῆμα. Συνεπῶς, ἐξαγοράζονται. Ἴσως νὰ πέσῃ λίγο παζάρι στὴν τιμή, ἀλλὰ θὰ τὰ καταφέρουμε νὰ τοὺς ξεφορτωθοῦμε ἐπί τέλους….
φωτογραφία ἀπό ἐδῶ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...