Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΑΤΕ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ 4 ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!


Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

Εδώ και λίγες ημέρες κυκλοφορεί μια ακόμη είδηση μούφα στο διαδίκτυο, κατά την οποία ξένες δήθεν τράπεζες και κερδοσκοπικά κοράκια, παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων υπό το αγγκλικό δίκαιο !!!

ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!
Ξεψεκαστείτε και μάθετε γράμματα !!!
Οι βλακείες που αναρτάτε ΡΙΧΝΟΥΝ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, επειδή αποδομούνται πανεύκολα, με αποτέλεσμα να βοηθάτε ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ στην απαξίωση όσων σοβαρών γεγονότων καταγγέλονται σχετικά με την αυθαιρεσία και τις παρανομίες του κρατικοδίαιτου ελληνικού τραπεζικού συστήματος !!!

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΡΑ :
Το έγγραφο της φωτό που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες στο διαδίκτυο ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΟΥΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΥΤΕ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΡΑΚΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΟΥΤΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ !!!
Τόσες βλακείες μαζί, που τις βρήκατε ;;;
Κατ' αρχήν, κανένας πλειστηριασμός στην Ελλάδα δεν γίνεται με ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, αλλά μόνο με Ελληνικό Δίκαιο (που παρεπιπτόντως, είναι χειρότερο από το Αγγλικό Δίκαιο για τον Δανειολήπτη) !!!
Δεύτερο και βασικότερο, η εταιρεία ESTIA MORTGAGE FINANCE PLC δεν είναι ούτε τράπεζα, ούτε κοράκι του εξωτερικού, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, που χρησιμοποιείται - όπως γίνεται με όλες τις ελληνικές τράπεζες - για την αγορά και την επαναγορά των δανείων του Ομίλου Πειραιώς, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, δηλαδή για να μπορεί να μεταφέρει τις επισφάλειες των κόκκινων δανείων της και να περνάει τα stress tests.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Όσοι λάβατε τέτοια επιστολή, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΚΟΡΑΚΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ και, σε κάθε περίπτωση, τα δάνειά σας συνεχίζουν να διεκδικούνται από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στο Ελληνικό Δίκαιο.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (όσοι ξέρετε να διαβάζετε ισολογισμούς) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ :
http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Investors/Financials/Q2-2014/6M_GR.pdf

ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

Σημειώσεις:
...............................................................................
...............................................................................
6) Στην ενοποίηση της 30/6/2014, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι παρακάτω εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 30/6/2013: α) «Re Anodus Two Ltd», β) «Sinitem LLC», γ) «Beta Asset Management EOOD» δ) «Linklife Food & Entertainment Hall A.E.», ε) «R.E. Anodus SRL», στ) «Tellurion Ltd», ζ) «Tellurion Two Ltd», η) «Εντροπία Κτηματική Α.Ε.», θ) «Akinita Ltd LLC», ι) «Daphne Real Estate Consultancy SRL», ια) «Rhesus Development Projects SRL», ιβ) «Varna Asset Management EOOD» και ιγ) «Piraeus Real Estate Tirana Sh.P.K.». Εξ’ αυτών, οι εταιρείες (α)-(ια) ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και κατά την 31/3/2014. Η εταιρεία με αρίθμηση (α) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (β) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2013. Η εταιρεία με αρίθμηση (γ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013. Οι εταιρείες με αρίθμηση (δ)-(στ) ιδρύθηκαν τον Οκτώβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (ζ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Η εταιρεία με αρίθμηση (η) μεταφέρθηκε εντός του 4ου τριμήνου του 2013 στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιρειών, λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου. Η εταιρία με αρίθμηση (θ) αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2014, ενώ οι εταιρίες με αρίθμηση (ι)-(ια) ιδρύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014. Η εταιρία με αρίθμηση (ιβ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (ιγ) ξεκίνησε δραστηριότητα εντός του 2ου τριμήνου του 2014. Στην ενοποίηση της 30/6/2014 δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 30/6/2013 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης: α) Piraeus Egypt Asset Management Co., β) Αστραίος Ενεργειακή Α.Ε. Φωτοβολταϊκών Έργων, γ) Ορίων Ενεργειακή Α.Ε. Φωτοβολταϊκών Έργων, δ) ATE Bank Romania S.A., ε) Γενική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Α.Ε., στ) Millennium Bank Α.Ε. και ζ) Πειραιώς Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η εταιρεία με αρίθμηση (α) πωλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι εταιρείες με αρίθμηση (β)-(γ) πωλήθηκαν το Νοέμβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (δ) πωλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Η εταιρεία με αρίθμηση (ε) απορροφήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (στ) απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Δεκέμβριο του 2013. Η εταιρεία με αρίθμηση (ζ) συγχωνεύτηκε δια απορροφήσεως με την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο του 2014. Οι εταιρείες «Estia Mortgage Finance PLC», «Estia Mortgage Finance ΙΙ PLC», «Axia Finance PLC», «Axia Finance III PLC», «Axia III APC Limited», «Praxis Finance PLC», «Praxis II Finance PLC», «Praxis II APC Limited», «Kion Mortgage Finance Plc», «Kion Mortgage Finance No.3 Plc» και «Kion CLO Finance No.1 Plc» ενοποιούνται, ως εταιρείες ειδικού σκοπού. Στη σημείωση 27 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών παρατίθενται στοιχεία για τις μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Οι εταιρείες «ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε.» και «ΑΤΕ Insurance Romania S.A.» έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΠΧΑ 5. Έτσι, τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της «ΑΤΕ Ασφαλιστικής Α.Ε.» και της «ΑΤΕ Insurance Romania S.A.» απεικονίζονται στα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου, ως «Διακοπτόμενες Δραστηριότητες». Σχετικές είναι οι σημειώσεις 9 και 18 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών. Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, είναι οι ακόλουθες: α) «ΜΑΒΕ Α.Ε.», β) «Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας Α.Ε.», γ) «ΕΛΣΥΠ Α.Ε.», δ) «Blue Wings Ltd», ε) «Συνεδριακό Κέντρο Πειραιώς», στ) «Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς», ζ) «Torborg Maritime Inc.», η) «Isham Marine Corp.», θ) «Cybele Management Company», ι) «Alegre Shipping Ltd», ια) «Maximus Chartering Co.», ιβ) «Lantana Navigation Corp.», ιγ) «Bayamo Shipping Co.», ιδ) «Pallas Shipping S.A.», ιε) «Sybil Navigation Co.», ιστ) «Zephyros Marine INC.», ιζ) «Procas Holding Ltd», ιη) «Phoebe Investments SRL», ιθ) «Core Investments Project SRL», κ) «Amaryllis Investments Consultancy SRL» και κα) «Priam Business Consultancy SRL». Οι εταιρείες με αρίθμηση (α)-(γ) είναι πλήρως αποσβεσμένες, σε καθεστώς εκκαθάρισης ή λύσης. Η εταιρεία με αρίθμηση (δ) είναι σε καθεστώς αδράνειας. Οι εταιρείες με αρίθμηση (ζ)-(ιστ) έχουν αδρανοποιηθεί και πρόκειται να τεθούν σε λύση. Οι εταιρείες με αρίθμηση (ιζ)-(κα) δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα. Η ενοποίηση όλων των ανωτέρω μη ενοποιούμενων εταιρειών δεν έχει επίπτωση στη χρηματοοικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
..................................................................................
..................................................................................
Το θέμα το έχουμε ξαναναδείξει σε αντίστοιχη περίπτωση το καλοκαίρι του 2013, όταν συντάξαμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού της EUROBANK στην Αγγλία (ANAPTYXI PLC I, II, III, IV).


ΠΗΓΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...