Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ιδιωτικοποιούνται οι τράπεζες – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση...


trap
Στην επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς θα συντελέσουν τα θετικά αποτελέσματα για τις ανάγκες των τραπεζών, όπως αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι, η οποία θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, που είναι σε εξέλιξη.
“Η διευρυμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες επιτρέπει την...
σταδιακή επιστροφή των ποσών που έχει δανειστεί από το Ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς,  την σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους”, υπογραμμίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί  η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών από την Εθνική Τράπεζα  και την Eurobank εντός του 2015 και θα δρομολογηθεί η ανταλλαγή των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που κατέχουν οι επενδυτές με τις μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο αναμένει πως  εντός του επόμενου έτους θα αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές. Της Εθνικής Τράπεζα αξίας 1,35 δισ. ευρώ, της Eurobank αξίας 950,12 εκατ. Ευρώ. Τα συνολικά έσοδα δηλαδή θα είναι τουλάχιστον της τάξης του 2,358 δισ. Ευρώ, αφού της Εθνικής θα αυξηθεί κατά 95 εκατ. ευρώ αν η Τράπεζα καταγράψει κέρδη το 2014.
Τι γίνεται με τα warrants;
Σύμφωνα με τον νόμο, η διάθεση του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές διατίθενται σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. To ΤΧΣ θα πρέπει να αποτιμήσει πόσα κεφάλαια μπορεί να ανακτήσει από τα 25 δισ. ευρώ που τοποθέτησε στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την τελευταία εκτίμηση να κάνει λόγο για 16 δισ. Ευρώ. Το ΤΧΣ  διαθέτει σήμερα το 66,93% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, το 66,36% των μετοχών της Alpha Bank, το 57,24% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και το 35,41% των μετοχών της Eurobank (στο τέλος του τρίτου τρίμηνου του 2014 το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ είχε αποτίμηση 17 δισ. ευρώ).


 http://www.bankwars.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...