Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

Ἀντεπίθεσις τῆς Ῥωσσίας;


Γελάει καλλίτερα…
Κίνησις ΜΑΤ τῆς Ῥωσσίας… Ἡ Ῥωσσία ἄφησε ἐπίτηδες νὰ καταῤῥεύσουν οἱ τιμὲς τοῦ ῥουβλίου καὶ δὲν τὸ στήριξε νωρίτερα. Οἱ μετοχὲς τῶν ῥωσσικῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου ἔχασαν ξαφνικὰ μεγάλο μέρος τῆς δυνάμεώς τους. Οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Δυτικοὶ μεγαλομέτοχοι, σὲ πανικό, πούλησαν τὰ μερίδιά τους, ποὺ διατηροῦσαν σὲ ῥωσσικὲς ἑταιρεῖες. Καί ποιός συντονισμένα ἀγόραζε;

Σωστὰ μαντέψατε!!! Τὸ Ῥωσσικὸ κράτος!!! Ὅλα τὰ κέρδη πλέον τῶν ῥωσσικῶν ἑταιρειῶν μένουν στὴν Ῥωσσία. Οἱ μεγαλοκαρχαρίες πιάστηκαν στὸν ὕπνο καὶ κατάλαβαν πολὺ ἀργὰ τὶ παιχνίδι τοὺς ἔπαιξε ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος. Μόνον μέσα σὲ μία ἑβδομάδα ἡ Ῥωσσία ἀγόρασε τὶς μετοχὲς ξένων μεγαλοκαρχαριῶν, σὲ ποσὸ ποὺ ξεπερνᾶ τὰ εἴκοσι (20) δισεκατομμύρια εὐρῶ! Πόρτα λοιπόν, μὲ δίκαιο τρόπο, βάσει τῆς λειτουργίας τῶν ἀγορῶν στὴν Δύση καὶ τὰ ὄνειρα κάποιων νὰ ἔχουν μερίδιο ἀπὸ τὰ τεράστια κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ῥευστὸ ποὺ θὰ εἰσρεύσῃ στὶς ῥωσσικὲς ἑταιρεῖες, ἀπὸ τὶς ἰλιγγιώδεις συμφωνίες μὲ τὴν Κίνα, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Νότιο Κορέα. (στὸ μέλλον)
(Ῥωσσικὰ πολιτικὰ νέα)
Νίκος Γεωργιόπουλος
filonoi.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...