Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ Σκάνδαλο στο ΙΚΑ: Διοικητές και υποδιοικητές παίρνουν σύνταξη 2.658 ευρώ το μήνα με θητεία... δύο ετών....Σκάνδαλο στο ΙΚΑ: Διοικητές και υποδιοικητές παίρνουν σύνταξη 2.658 ευρώ το μήνα με θητεία... δύο ετών Του Γιώργου Γάτου
 Σύνταξη 2.658,32 ευρώ (ή αντίστοιχη... προσαύξηση σύνταξης αν είναι ήδη συνταξιούχοι) μπορούν να λάβουν οι διοικητές και οι υποδιοικητές του ΙΚΑ εφόσον ..
συμπληρώνουν θητεία...
δύο ετών στις συγκεκριμένες θέσεις!
Η προκλητική διάταξη που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε με νόμο του 1975 και, έκτοτε, παραμένει «ανοικτή» για τα πρόσωπα τα οποία έχουν «υπηρετήσει» όλα τα χρόνια το ΙΚΑ από τη θέση είτε του διοικητή είτε του υποδιοικητή, περιλαμβάνεται στις... ξεχασμένες «φωτογραφικές» διατάξεις του δαιδαλώδους νομοθετικού πλαισίου (149 νόμοι, 24 Π.Δ, 205 υπουργικές αποφάσεις και 844 εγκύκλιοι) το οποίο διέπει το ασφαλιστικό καθεστώς στο μεγαλύτερο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης της χώρας.

Σκάνδαλο στο ΙΚΑ: Διοικητές και υποδιοικητές παίρνουν σύνταξη 2.658 ευρώ το μήνα με θητεία... δύο ετών
Η διάταξη
Η διάταξη που δίνει το «προνόμιο» καθιερώθηκε αμέσως μετά την περίοδο της χούντας για την «αποκατάσταση» όσων διοικητών και υποδιοικητών του ΙΚΑ είχαν απομακρυνθεί από τις δικτατορικές κυβερνήσεις.
Με το άρθρο 9 του ν. 198/75 προσδιορίστηκε ως ύψος της σύνταξης που θα μπορούν να λάβουν το 80% του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της εκάστοτε ισχύουσας ανώτατης μισθολογικής κλάσης, ποσό το οποίο μάλλον κρίθηκε χαμηλό και, για τον λόγο αυτό, τον ίδιο χρόνο με νέο νόμο (το ν. 238/75) αυξήθηκε στο 80% του 35πλάσιου του τεκμαρτού ημερομισθίου. Η πρώτη - βασική ρύθμιση είχε ως εξής:
  • «Το ποσόν της χορηγητέας ή τυχόν ήδη απονεμηθείσης συντάξεως γήρατος κατά τας διατάξεις του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51, ως ούτως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, εις πρόσωπα διατελέσαντα Διοικηταί ή Υποδιοικηταί του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τουλάχιστον επί διετίαν, προ της τοιαύτης απονομής ή μετά ταύτην, καθορίζεται εις το 80% του 35πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της κατά το άρθρον 25 παρ. 2 εκάστοτε ισχυούσης ανωτάτης μισθολογικής κλάσεως, εφόσον ταύτα δεν λαμβάνουν σύνταξιν κατά τας διατάξεις του ν. 3163/55».
  • Με τη δεύτερη ρύθμιση, καθορίστηκε στο 80% του 35πλασίου του ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου και προβλέφθηκε η χορήγηση της σύνταξης ακόμη και σε όσους δεν θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με το βασικό νόμο του ΙΚΑ (ν. 1846/51).
Το σημερινό ποσό
Σύμφωνα με τις μισθολογικές - ασφαλιστικές κλάσεις που ισχύουν σήμερα στο ΙΚΑ, το ποσό το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ένας διοικητής ή υποδιοικητής του ΙΚΑ -αφού δεν έχει καταργηθεί το «προνόμιο»- φτάνει τα 2.658,32 ευρώ (35χ94,94 ευρώ που είναι η ανώτατη κλάση χ80%). Ποσό σύνταξης το οποίο είναι αδύνατο να «πιάσει» οποιοσδήποτε υψηλόμισθος - ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ακόμη και ύστερα από 40 χρόνια ασφάλισης. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα υπολογισμού της σύνταξης για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που ενώ έχουν τις ανώτατες ασφαλιζόμενες αποδοχές και εντάσσονται στην ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία, λαμβάνουν ποσά συντάξεων ως εξής:
  • 1.661,45 ευρώ για 35 έτη ασφάλισης.
  • 1.720,78 ευρώ για 36 έτη ασφάλισης.
  • 1.780,12 ευρώ για 37 έτη ασφάλισης.
  • 1.839,46 ευρώ για 38 έτη ασφάλισης.
  • 1. 898,80 ευρώ για 39 έτη ασφάλισης και
  • 1.958,13 ευρώ για 40 χρόνια ασφάλισης.
Ερευνα
Σύμφωνα με πληροφορίες, σύνταξη διοικητή και υποδιοικητή (ή αντίστοιχη προσαύξηση) έχουν λάβει, αξιοποιώντας τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, κάποια από τα πρόσωπα που διοίκησαν το ΙΚΑ από το 1975 και μετά. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος, όπως διαβεβαιώνουν στην «Η» στελέχη του Ταμείου, ο διοικητής του ΙΚΑ, Ρ. Σπυρόπουλος, έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες λίστα των «εν ζωή» συνταξιούχων πρώην διοικητών και υποδιοικητών.
Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, από την πλευρά του, έχει προαναγγείλει την κατάργηση κάθε «φωτογραφικής» - χαριστικής συνταξιοδοτικής ρύθμισης αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κωδικοποίησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κινδυνεύουν να λάβουν χαμηλότερα ποσά από ό,τι υπολόγιζαν
Στον... αέρα οι συντάξεις για όσους βγαίνουν με εθελουσία
Χαμηλότερα ποσά συντάξεων από εκείνα τα οποία υπολόγιζαν ότι θα εισπράξουν, κινδυνεύουν να λάβουν, συνταξιοδοτούμενοι μετά το 2015, όσοι βγαίνουν εκτός αγοράς με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου από ΔΕΚΟ και τράπεζες.
Το πρόβλημα -που αφορά όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με αναστολή της καταβολής της σύνταξης έως ότου συμπληρωθούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια- εντοπίζουν στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης και δικηγορικά γραφεία αδυνατώντας να υπολογίσουν το ύψος των συντάξεων οι οποίες θα καταβληθούν 3 με 4 χρόνια αργότερα, ενδεχομένως με το νέο σύστημα (βασική + αναλογική για τον χρόνο ασφάλισης από το 2011 και μετά). Και αυτό γιατί ενώ έχει ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση που «εγγυάται» την κατοχύρωση των χαμηλότερων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες με την καταβολή των εισφορών, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα κρίνεται με βάση τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και εφόσον οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης καταβληθούν εφάπαξ, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη απευθείας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το κόστος τους εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους του εργοδότη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 http://www.imerisia.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...