Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Παίρνει δώρο και το καζίνο ο Λάτσης...


Με «προίκα» ένα καζίνο, η αξία του οποίου δεν συνυπολογίστηκε στην προσφορά της Lamda Development, αλλά και σειρά όρους που επιτρέπουν στον όμιλο Λάτση και τους συνεταίρους του να πληρώσουν σε πολλές δόσεις και να αξιοποιήσουν τα 6.200 στρέμματα του Ελληνικού όπως και όποτε το επιθυμούν, προωθείται η σύμβαση για το σημαντικότερο ακίνητο της χώρας.
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της διοίκησης του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για το Ελληνικό παρουσιάστηκαν μόνο ψήγματα της μοναδικής προσφοράς που υπεβλήθη από τη Lamda Development. Προκύπτει, όμως, σειρά ερωτημάτων που ξεκινούν από το καζίνο και φτάνουν στους όρους αποπληρωμής αλλά και στους όρους υλοποίησης της επένδυσης, με αποτέλεσμα να πυκνώνουν οι φωνές όσων θεωρούν τη διαδικασία σκανδαλώδη.

Από το στρατηγικό σχέδιο του επενδυτή προκύπτει ότι προωθεί την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος με καζίνο (casino resort), χωρίς ως σήμερα να έχει αναφερθεί λέξη για το συγκεκριμένο θέμα. Οπως είχε αποκαλύψει η «δημοκρατία», η άδεια για το καζίνο θα παραχωρηθεί μέσω ξεχωριστού διαγωνισμού από το Δημόσιο, το οποίο δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση απέναντι στο σχήμα υπό τη Lamda Development. Ομως, η μη παραχώρηση άδειας καζίνου είναι ένας από τους πέντε έξι λόγους που μπορεί να επικαλεστεί η εταιρία του ομίλου Λάτση ώστε να αποχωρήσει από το έργο, χωρίς να καταβάλει αποζημιώσεις και χωρίς να χάσει την εγγυητική επιστολή!

Χθες ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Κ. Μανιατόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Γ. Εμίρης είπαν ότι η αποτίμηση από ανεξάρτητο οίκο ανερχόταν, σε παρούσα αξία, σε 560.000.000 ευρώ. Το σχήμα υπό τη Lamda Development προσέφερε τίμημα μεταξύ 577.000.000 και 712.000.000 ευρώ σε παρούσα αξία (ανάλογα με τον συντελεστή προεξόφλησης που χρησιμοποιείται), ενώ με την αναγωγή στη δεκαετία διαμορφώνεται σε 915.000.000 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις.


Διαδικασία

Το επενδυτικό σχήμα θα παραδώσει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή διάρκειας δύο ετών 30.000.000 ευρώ. Επειτα από δύο χρόνια (που μπορεί να γίνουν ένα, αν βιαστούν οι υπηρεσίες με τις σχετικές αδειοδοτήσεις) θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε. στη Lamda Development και στους συνεταίρους της. Τότε οι επενδυτές θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή αντίστοιχη με το σύνολο του τιμήματος που προσέφεραν, αλλά και θα πληρώσουν την πρώτη δόση (300.000.000 ευρώ). Δυόμισι χρόνια αργότερα (δηλαδή σε περίπου πέντε χρόνια από σήμερα) θα κληθούν να καταβάλουν τη δεύτερη δόση (45.000.000 ευρώ), ενώ η τελευταία δόση του τιμήματος (ύψους 220.000.000 ευρώ) θα καταβληθεί εννέα χρόνια μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε.

Οσο για την περίοδο κατασκευής, περιέχονται όροι βάσει των οποίων θεωρείται χαριστική. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που με τη λήξη της τρίτης πενταετίας ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο της επενδυτικής υποχρέωσής του επιστρέφονται οι μετοχές στο Δημόσιο. Οσοι παρακολουθούν την υπόθεση υποστηρίζουν ότι με τον συγκεκριμένο όρο η Lamda Development έχει περιθώριο 15 ετών εντός των οποίων μπορεί να προχωρήσει μόνο τις πρόδρομες εργασίες και να περιμένει καλύτερες ημέρες στην ελληνική και τη διεθνή αγορά για την υλοποίηση της επένδυσης.

dimokratianews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...