Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Έρευνα που επιβεβαιώνει ότι κυβερνάνε οι ολιγαρχίες...


Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των πολιτών της χώρας, αλλά κυβερνιέται από τους πλούσιους και ισχυρούς αναφέρει  μια νέα μελέτη από τα πανεπιστήμια του  Πρίνστον και Northwestern.

Η έκθεση, με τίτλο «Δοκιμάζοντας Θεωρίες της Αμερικανικής Πολιτικής :
ελίτ , ομάδες συμφερόντων και ο μέσος πολίτης» χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέχτηκαν  από την πολιτική σκηνή μεταξύ των ετών 1981 και 2002 για να καθορίσει εμπειρικά την κατάσταση του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ.

Μετά το ξεκαθάρισμα μέσα από σχεδόν 1.800 πολιτικές που οι ΗΠΑ θέσπισαν την εν λόγω περίοδο και τις συνέκριναν με τις εκπεφρασμένες προτιμήσεις των μέσων Αμερικανών, εύπορων Αμερικανών και μεγάλες ομάδες συμφερόντων, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούνται από την οικονομική ελίτ.

Η μελέτη η οποία θα πρέπει να διδάσκεται σε αυτά τα πανεπιστήμια από το Σεπτέμβριο λέει :

« Το κεντρικό σημείο που προκύπτει από την έρευνά μας είναι ότι η οικονομική ελίτ και οργανωμένες ομάδες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη κυβέρνηση των ΗΠΑ στον τομέα της πολιτικής , ενώ ο όγκος ομάδων συμφερόντων και οι μέσοι πολίτες έχουν μικρή ή καμία επιρροή ».

Ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση οι πολιτικές των ΗΠΑ σπάνια ευθυγραμμίζονται με τις προτιμήσεις της πλειοψηφίας των Αμερικανών, αλλά ευνοούν ειδικά συμφέροντα και οργανισμούς άσκηση πίεσης :

"Όταν η πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί με την οικονομική ελίτ ή / και με οργανωμένα συμφέροντα, γενικά οι απλοί πολίτες χάνουν ενώ λόγω και του ισχυρού status quo υπάρχει προκατάληψη στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και όταν αρκετά μεγάλες πλειοψηφίες των Αμερικανών είναι υπέρ της πολιτικής αλλαγής με συνέπεια να μην γίνονται τελικά οι αλλαγές".
ΠΗΓΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...