Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς τελειώσουν ὡς Ἔθνος.


Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς τελειώσουν ὡς Ἔθνος.Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς τελειώσουν ὡς Ἔθνος. Παραποιοῦν τὴν ἱστορία μας, σβήνουν τὴν μνήμη μας, διασύρουν τὸ ὄνομά μας, καπηλεύονται τὶς ἔρευνες καὶ τοὺς ἄθλους τῶν προγόνων μας. Πῶς;! Πῶς ἀλλιῶς....
μὲ τὸ νὰ ἀποκρύπτουν τὴν συμβολὴ ἄλλων λαῶν στὰ δεινὰ ποὺ ἔχουν ὑποστῆ τὸ Ἔθνος καὶ ἡ Πατρίδα μας, νὰ παραποιοῦν τὰ αἴτια τῆς ἐξαθλιώσεώς ἠμῶν, χλευάζοντας τοὺς προγόνους ἠμῶν καὶ ἀποδίδοντας τὸν πολιτισμὸ καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν προγόνων ἠμῶν σὲ πλασματικὰ πρόσωπα τῆς δικῆς των φυλῆς!
Ὄχι, αὐτὸ δὲν συμβαίνει τὰ τελευταία δέκα χρόνια, ὅπου συστηματικά, ἀπροκάλυπτα καὶ χωρὶς ἐνδοιασμοὺς κάνουν ἐν τάχει· ἀλλὰ ἔχει κατὰ πολὺ παλαιότερες ῥίζες ἡ ἀποσύνθεσις τοῦ Ἔθνους μας.
Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Κίσινγκερ: «Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δυσκολοκυβέρνητος καὶ γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν πλήξουμε βαθειὰ στὶς πολιτισμικὲς του ῥίζες. Τότε ἵσως συνετισθῇ. Ἐννοῶ, δηλαδή, νὰ πλήξουμε τὴν γλῶσσα, τὴν θρησκεία, τὰ πνευματικὰ καὶ ἱστορικὰ του ἀποθέματα, ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθῇ, νὰ διακριθῇ, νὰ ἐπικρατήσῃ [...]». Αὐτὸ μὲ δόλο τὸ ἔχουν ξεκινήση ἀπὸ τὸν πέμπτο (5ο) π.κ.χ. αἰῶνα, ὅπου γιὰ χάρη τῆς διάδοσης τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσης σὲ λαοὺς κατωτέρου ἐπιπέδου, ἀπλοποίησαν τὴν γλῶσσα μας, ἐπηῤῥέασαν τὸ πολιτικὸ μας σύστημα, ὅταν ἡ Ῥῶμη ἔκανε αὐτοκρατορία ἔκανε δικὴ της θρησκεία χτυπώντας μας στὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας μέσῳ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐξουσιῶν, καὶ τὸ κορυφαῖο ὅλων σβήνουν τὴν Μνήμη μας παραποιώντας τὴν ἱστορία μας καὶ ἀποκρύπτοντας κομμάτια της γιὰ νὰ μὴν κακοκαρδίσουμε τοὺς μισοῦντες τοῦ Ἔθνους μας.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες στὰ ὅπλα καὶ στὶς εὐθεῖες ἐπιθέσεις ἤμαστε καὶ θὰ εἴμαστε πάντα Νικητές. Οἱ ἤττες μας προήλθησαν ἔπειτα ἀπὸ προδοσίες καὶ ὅταν μᾶς πολεμούσαν ὕπουλα, ποὺ τὸ τελευταῖο διάστημα συμβαῖνει κατὰ κόρον· φυσικὰ ἀναφέρομαι σὲ αὐτὸ ποὺ λαμβᾶνει χώρα τὰ τελευταία πενήντα (50) χρόνια τουλάχιστον.
Μᾶς ἐπιβάλουν τὴν μίξη τῶν φυλῶν (ὄχι τὴν συνεργασία των) μὲ πρόσχημα τὸ κίνημα τοῦ Ἀντιρατσισμοῦ καὶ τὴν ἰσότητα (ὄχι ἰσονομία) τῶν Ἀνθρώπων. Ταυτόχρονα προωθοῦν τὸ θεώρημα Φαλμεράγιερ περὶ Ἰνδοευρωπαϊκῆς φυλῆς καὶ τὸν Ἀφροκεντρισμό.
Ἐν κατακλείδι εἴμαστε στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Σιδηροῦ γένους, τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Νεμέσεως καὶ τὴν Δημιουργία τοῦ νέου γένους. Μηδὲ πρὸ τοῦ τὲλους μακάριζε, γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ θὰ περάσουν δυόμισι χιλιάδες (2500) χρόνια ἔως ὄτου ἔρθῃ τὸ πλήρωμα τοῦ Χρόνου.

Δάφνη Λυκόφωτος


 http://filonoi.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...