Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΟΧΗ ????

ΜΗΠΩΣ  ΕΧΟΥΜΕ  ΚΑΤΟΧΗ ????
Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα οδηγεί και στο δημογραφικό μαρασμό της. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, το 2012, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ. Για πρώτη φορά το 2012 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 16.000. 
Τελευταία φορά που είχε παρατηρηθεί αρνητική πληθυσμιακή εξέλιξη στην Ελλάδα ήταν το 1941, σε περίοδο ΚΑΤΟΧΗΣ και λιμού, τη χρονιά της μεγάλης πείνας, όταν οι θάνατοι ήταν 18.000 περισσότεροι από τις γεννήσεις.
Η κρίση επηρεάζει τα δημογραφικά δεδομένα. 
Και μην μου πείτε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν τάσεις πληθυσμιακής γήρανσης. Αυτό το δέχομαι…. ΜΟΝΟ όμως στην Ελλάδα της κρίσης προέκυψε αρνητικός δείκτης πληθυσμιακής ανάπτυξης ……
Δεν σας προβληματίζει ..???
Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα οδηγεί και στο δημογραφικό μαρασμό της. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, το 2012, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ.
Για πρώτη φορά το 2012 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 16.000.
Τελευταία φορά που είχε παρατηρηθεί αρνητική πληθυσμιακή εξέλιξη στην Ελλάδα ήταν το 1941, σε περίοδο ΚΑΤΟΧΗΣ και λιμού, τη χρονιά της μεγάλης πείνας, όταν οι θάνατοι ήταν 18.000 περισσότεροι από τις γεννήσεις.
Η κρίση επηρεάζει τα δημογραφικά δεδομένα.
Και μην μου πείτε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν τάσεις πληθυσμιακής γήρανσης. Αυτό το δέχομαι…. ΜΟΝΟ όμως στην Ελλάδα της κρίσης προέκυψε αρνητικός δείκτης πληθυσμιακής ανάπτυξης ……
Δεν σας προβληματίζει ..???
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...