Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΚΑΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ...;;;ΝΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Το θέμα εδώ:
Σοβαρότατη καταγγελία για την πιστοτητα των εκλογικών αποτελεσμάτων απο καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών!
Μετά την παρέλευση τεσσάρων ημερών από την δημοσίευση πρότασής μου στην φιλόξενη ιστοσελίδα olympia.gr την οποία θερμώς ευχαριστώ και που αναδημοσιεύθηκε από περισσότερες από 40 ιστοσελίδες, τις οποίες επίσης θερμώς ευχαριστώ, δεν γνωρίζω καμιά αντίδραση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα μεγάλα ΜΜΕ και επανέρχομαι με την ακόλουθη νέα λεπτομερέστερη

πρόταση με σκοπό την ελαχιστοποίηση της σχετικής δαπάνης και την εξασφάλιση της ακρίβειας των υπολογισμών..

Όπως αναφέρθηκε η δαπάνη του Δημοσίου για τον ηλεκτρονικό υπολογισμό των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2012 υπερέβη το ποσόν των 3 εκατ. ευρώ. Αν μαζί με την προκήρυξη των εκλογών του 2014 είχε προκηρυχθεί και δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου των σχετικών υπολογισμών ενδεχομένως να είχε επιτευχθεί σημαντική μείωση της δημόσιας δαπάνης εν σχέση με το 2012. Τώρα με την πρόφαση του κατεπείγοντος υπάρχει κίνδυνος απ’ ευθείας ανάθεσης.

Προτείνω να αφαιρεθεί αναλογικώς από τις υπέρογκες επιχορηγήσεις των κομμάτων το ποσό των 10.000 ευρώ ΑΝΑ Πανεπιστήμιο και να δοθεί σε 2-3 από αυτά για την εκτέλεση του έργου των υπολογισμών των εκλογικών αποτελεσμάτων υπό την επίβλεψη ΜΗ-αμειβομένων συναδέλφων. Τα χρήματα αυτά να διατεθούν ΜΟΝΟΝ για την αμοιβή ΦΟΙΤΗΤΩΝ που θα απασχοληθούν στο έργο.
Την παρούσα πρότασή μου κοινοποιώ κρυφίως σε 14 συναδέλφους και τους παρακαλώ να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους να συνδράμουν το έργο όπως επιθυμούν και οι οποίοι ανά ίδρυμα έχουν αριθμητικώς ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο = 6
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών = 5
Πανεπιστήμιο Αθηνών = 2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς = 1
Είναι αυτονόητο ότι και όποιοι άλλοι συνάδελφοι προσφερθούν είναι ευπρόσδεκτοι.
Αν δεν υπάρξει άλλος συντονιστής, προσφέρομαι να συντονίσω το έργο ΑΜΙΣΘΙ.
Παρακαλώ τους χειριστές ιστοσελίδων που συμφωνούν με την πρόταση να κάνουν ότι μπορούν για να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές.
Ιωάννης Κόντος
Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
www.stoxos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...