Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!

Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!11Φωνάξαμε… Γράψαμε…
Καταθέσαμε ΛΟΓΙΚΕΣ παρατηρήσεις, ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ θάψουν τὴν Ἀμφίπολιν.
Μὰ ἦταν προαποφασισμένον!!!
Ἡ Ἀμφίπολις ἐνοχλεῖ. Χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ μᾶς περιγελάσουν καὶ νὰ …ξεχαστοῦμε μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ, μὲ τὰ succes stories  καὶ μὲ τὰ …

«πλεονάσματα καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῶν κυβερνόντων» ἀλλὰ πολὺ τράβηξε. Πάρα πολύ… Τόσο ποὺ κοντέψαμε νὰ ξανανοιώσουμε ἱεροὶ ἀπόγονοι, ἐνδόξων προγόνων, ἱκανοὶ νὰ διαφυλάξουν, νὰ τιμήσουν καὶ νὰ ἀναδείξουν τὴν κληρονομιά τους.
Μὰ τὰ ἀνθελλήνιστα καθάρματα, ποὺ προσποιοῦνται τὴν κυβέρνησιν, κάτι τέτοιο δὲν τὸ θέλουν.
Μᾶς θέλουν ΠΑΝΤΑ δούλους, προσκυνημένους, τρομαγμένους, ὑποτελεῖς, κακομοίρηδες, ἀξιολύπητους…
Καὶ κάτι τέτοιο, ἡ ἀνάδειξις δῆλα δὴ ἑνὸς μνημείου, σὰν τὴν Ἀμφίπολιν, ποὺ …«μεταθέτει» τὴν ἱστορία ἐκατοντάδες (τοὐλάχιστον) χρόνια πίσω, εἶναι τρομακτικὸ γιὰ αὐτούς.
Μποροῦν νὰ μᾶς ἐλέγχουν καὶ νὰ μᾶς τσακίζουν καθημερινῶς τὸ ἠθικὸ ΜΟΝΟΝ ὅταν ΔΕΝ γνωρίζουμε τὸ βάρος καὶ τὴν εὐθύνη ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ ὡς λαός, γιὰ ἱστορικοὺς καὶ μόνον λόγους. Μόνον ὅταν μᾶς μετατρέπουν σὲ ἀδαεῖς πιθηκανθρώπους μποροῦν νὰ μᾶς ἐλέγχουν ἀπολύτως…
Τότε μποροῦν καὶ μᾶς ἄγουν καὶ καταπατοῦν κάθε δικαίωμα, μᾶς κρατοῦν δουλοποιημένους καὶ μᾶς γενοκτονοῦν δίχως ἀντιδράσεις ἀπὸ πλευρᾶς μας…
Βλέπετε, θὰ ἦταν τρομακτικὸ γιὰ αὐτοὺς νὰ ἐκπαιδευόμεθα μὲ ἡρωϊκὰ πρότυπα.
Τὰ ἡρωϊκὰ πρότυπα, τὰ πρότυπα τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ πολυτισμοῦ δημιουργοῦν ἐλευθέρους Ἀνθρώπους καὶ δημιουργούς!!! Ὄχι δούλους!!!

Παρουσιάσαμε ἀκόμη καὶ τὸν χάρτη, ποὺ ἀποτυπώνει τὴν σεισμικὴ τομογραφία καὶ ποὺ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ πὼς τὰ ἀνθελλήνιστα καθάρματα πασχίζουν νὰ θάψουν τὴν Ἀμφίπολιν, πολὺ συνειδητῶς, ἄν καὶ ἀκόμη καλὰ καλὰ δὲν ἔχουν εἰσέλθη οὔτε κἄν στὸν χῶρο τῆς …εἰσόδου.
Διότι συζητᾶμε ΜΟΝΟΝ γιὰ ἀνασκαφὴ στὴν εἴσοδο τοῦ μνημείου κι ὄχι γιὰ ἀνασκαφὴ στὸ μνημεῖον.
Ἡ κάτοψις τοῦ λόφου μὲ τὰ σημεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔγιναν οἱ μετρήσεις περιμετρικῶς.  Ὁ μαρμάρινος  περίβολος, ὁ τάφος,  καὶ οἱ χῶροι του ἦσαν καταγεγραμμένα στὴν σεισμικὴ τομογραφία.
Ἡ κάτοψις τοῦ λόφου μὲ τὰ σημεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔγιναν οἱ μετρήσεις περιμετρικῶς.
Ὁ μαρμάρινος περίβολος, ὁ τάφος, καὶ οἱ χῶροι του ἦσαν καταγεγραμμένα στὴν σεισμικὴ τομογραφία.

Θάβουν τὴν Ἀμφίπολιν!!!

Στὸ μνημεῖον βρέθηκαν ἐνεπίγραφα ἐπιστύλια ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ μάθουμε κάτι γιὰ αὐτά.
Μὲ ἀστυνομικὴ συνοδεία, δύο περιπολικῶν, μὲ ἀπόλυτο μυστικότητα καὶ μὲ ἀπειλητικὲς ματιές, τὰ ἀπεμάκρυναν ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΣ ἀκόμη καὶ τὴν ὕπαρξίν τους!!!
Ἀκοῦστε προσεκτικὰ τὸ παρακάτω καὶ θὰ καταλάβετε γιὰ τὸ πόσο μεγάλα καθάρματα καὶ ἀνθέλληνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ διαχειρίζονται ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ κληρονομιά!!!


Μὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ΔΕΝ τὸ κυβερνοῦν Ἕλληνες εἴπαμε. Οὔτε κἄν ἑλληνόφωνοι.
Ἄνθέλληνες τὸ κυβερνοῦν. Ὑπὸ κατοχὴν εἴμαστε ἐδῶ καὶ αἰῶνες.

Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα  μνημεῖον, τεραστίων διαστάσεων, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ΔΕΝ ἔχουν εἰσέλθει κἄν…
Εἴπαμε… Οὔτε τὴν εἴσοδό του ἔχουν δεῖ…
Ἀπόδειξις εἶναι τὰ δεκάδες σημεῖα, ποὺ ἡ σεισμικὴ τομογραφία ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ πὼς ἐμπεριέχουν σημαντικὰ κομμάτια τῆς ἱστορίας μας.Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!2
Μάλιστα ὑπάρχει κι ἀπὸ τὸ ΤΕΙ Σεῤῥῶν πολὺ πιὸ πρόσφατος μελέτη, ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτὴν ΣΙΩΠΟΥΝ!!!
Ἡ δὲ Περιστέρη, ποὺ τὸ πρωΐ μιλᾶ γιὰ ἀσύλητο τάφο, ἀλλὰ τὸ μεσημέρι τὸν …μετατρέπει σὲ συλημένο, ΓΝΩΡΙΖΕΙ καὶ τὶς δύο μελέτες. Ἄχρηστες ὅμως κι αὐτές… Ἄχρηστες.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ΔΕΝ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ μάθουμε κάτι περισσότερο γιὰ αὐτὸ τὸ μνημεῖον, ποὺ ΔΕΝ εἶναι τάφος, ἀλλὰ κάτι πολὺ μεγαλύτερο καὶ σημαντικότερον.

Τοῦτος ὁ «τάφος»… ΔΕΝ εἶναι τάφος!!!

Ὁ Γιῶργος Λεκάκης ἔγινε ὁ ἄνθρωπος-λάστιχο, πρὸ κειμένου νὰ προλάβῃ νὰ μιλήσῃ σὲ ὅσο περισσοτέρους δημοσιογράφους, νὰ γράψῃ σὲ κάθε δυνατὴ ἔκδοσιν, νὰ καταγγείλῃ, νὰ ἀναδείξῃ καὶ νὰ μᾶς κάνῃ ΟΛΟΥΣ μας κοινωνοὺς τῆς ἀτιμίας, ἀλλὰ καὶ νὰ νοιαστοῦμε γιὰ κάτι τόσο σοβαρό, ὅπως τὸ μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἔχουν πλακώσει τὰ παγκόσμια κοράκια, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν σὲ …βολικὲς τιμές, ὅ,τι περισσότερο μποροῦν, καταστρέφοντας ὅμως οὐσιαστικῶς τὸν τεράστιο ἀρχαιολογικὸ χῶρο.

Καὶ φθάνουμε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα…
Πρὸ χθὲς τὸ πρωΐ διάβασα στὸ «ἔθνος» αὐτό:

Ενας τάφος, ένας σκελετός και η περιπέτεια συνεχίζεται στην Αμφίπολη

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΕΟΣ
Ο τάφος και ο σκελετός του νεκρού που έχει ταφεί στον τύμβο Καστά ήρθαν στο φως από την ανασκαφική ομάδα της Κατερίνας Περιστέρη σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις που γίνονται αυτήν την ώρα από την εκπρόσωπο Τύπου της ανασκαφής Άννα Παναγιωταρέα και την γγ του Υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη στο Μουσείο της Αμφίπολης.
Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!3
Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση συνεχίστηκαν οι εργασίες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, στον λόφο Καστά και συγκεκριμένα στον τρίτο θάλαμο. Σε βάθος 1,60μ. από τους σωζόμενους λίθους του δαπέδου, αποκαλύφθηκε μεγάλος κιβωτιόσχημος τάφος, κατασκευασμένος από πωρόλιθους.
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του τάφου είναι μήκους 3,23μ., πλάτους 1,56μ. και σωζόμενου ύψους 1 μ. Ωστόσο, βρέθηκαν, κατά την ανασκαφή, ορθοστάτες από την ανωδομή του τάφου, που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι το ύψος του έφτανε τουλάχιστον στο 1,80μ.
3. Εντός του τάφου δημιουργήθηκε μια επιμήκης βάθυνση πλάτους 0,54μ.και μήκους 2,35μ. Πρόκειται για τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ξύλινο φέρετρο. Βρέθηκαν, διάσπαρτα, σιδερένια και χάλκινα καρφιά, καθώς και οστέινα και γυάλινα διακοσμητικά στοιχεία του φερέτρου. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος του τρίτου θαλάμου από την κορυφή της θόλου έως τον πυθμένα του τάφου είναι 8,90μ.
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
4. Εντός και εκτός του τάφου, βρέθηκε ο σκελετός του νεκρού. Είναι προφανές ότι το ανθρωπολογικό υλικό θα εξεταστεί από ειδικούς επιστήμονες. Είναι, εξίσου, προφανές ότι θα γίνουν όλες οι έρευνες τις οποίες απαιτεί η σύγχρονη επιστήμη.
5. Το ταφικό συγκρότημα στον λόφο Καστά είναι ένα δημόσιο έργο, που για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα μαρμάρου, που έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί στη Μακεδονία.
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
Να σας θυμίσω τα στοιχεία της μοναδικότητας του: Τύμβος ύψους 33μ, και επ᾽ αυτού το βάθρο με το υπερμέγεθες λιοντάρι, συνολικού ύψους 15,84. Οι σφίγγες, οι καρυάτιδες και το υπέροχο ψηφιδωτό με την αρπαγή της Περσεφόνης, αλλά και τα μαρμάρινα ζωγραφισμένα επιστύλια, τα οποία, αυτή τη στιγμή, συντηρούνται στο εργαστήριο του Μουσείου Αμφίπολης. Επισημαίνεται το πρωτοφανές ύψος του συνόλου της κατασκευής.
6. Επομένως, αυτό το μνημείο αποτελεί μοναδική και πρωτότυπη σύνθεση ποικίλων χαρακτηριστικών. Είναι μια εξαιρετικά ακριβή κατασκευή, το κόστος της οποίας είναι προφανώς απίθανο να είχε αναληφθεί από ιδιώτη.
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
7. Πιθανότατα, πρόκειται για μνημείο αφηρωϊσμένου νεκρού, δηλαδή, θνητού στον οποίον αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές από την κοινωνία της εποχής του. Ο νεκρός ήταν εξέχουσα προσωπικότητα, καθώς μόνον έτσι εξηγείται η κατασκευή αυτού του μοναδικού ταφικού συγκροτήματος.
8. Προκειμένου να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, μελετώνται συστηματικά τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία έχουν ταυτιστεί και αποδοθεί στον περίβολο. Πρόκειται για 500 περίπου μαρμάρινα μέλη, που βρίσκονται στην γύρω περιοχή, εκεί όπου σήμερα είναι τοποθετημένο το λιοντάρι, ενώ καθώς αποσύρθηκαν, προ ολίγων ημερών, τα νερά της λίμνης Κερκίνης, αποκαλύφθηκαν περισσότερα από εκατό μέλη του περιβόλου, όπως γείσα, ορθοστάτες και στέψεις. Είχαν μεταφερθεί, το 1936 από την Ούλεν, η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή του φράγματος της Κερκίνης.
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
9. Στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ερευνών στον τύμβο έγινε έλεγχος και δειγματοληψία των ιζημάτων, εσωτερικά και εξωτερικά του τάφου, όπως και γεωτρητικός έλεγχος του υπεδάφους του, ώστε να διαπιστωθεί το γεωλογικό υπόβαθρο. Τα ιζήματα αποτελούνται από εναλλαγές άμμου και μάργας, λιμναίας προέλευσης.
10. Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η ολοκλήρωση του κοσκινίσματος των χωμάτων, η ολοκλήρωση των υποστυλωτικών εργασιών και η συνέχιση των εργασιών συντήρησης στο μνημείο , αλλά και των ευρημάτων στο εργαστήριο του Μουσείου της Αμφίπολης. Ιδαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση των τμημάτων του ελλείποντος μέρους του ψηφιδωτού.
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
11. Στις 22 Νοεμβρίου, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Τασούλας θα δώσει συνέντευξη στο Μουσείο της Αμφίπολης, στη μία το μεσημέρι σχετικά με τα ευρήματα και την επόμενη φάση των εργασιών στο τύμβο Καστά.
12. Στις 29 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 θα παρουσιαστούν τα αποτέλεσματα της ανασκαφικής περιόδου στον λόφο Καστά, από την έφορο Αρχαιοτήτων Σερρών Κ. Περιστέρη και τους συνεργάτες της, στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού.
ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
13. Γεωφυσικές διασκοπήσεις
1. Η γεωφυσική διασκόπηση θα γίνει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδικότερα από το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, το οποίο διευθύνεται από τον καθηγητή Γρηγόρη Τσόκα, μετά από πρόταση του πρυτάνεως καθηγητή Περικλή Μήτκα. Σημειώνεται ότι το ΑΠΘ έθεσε στη διάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού όχι μόνον την τεχνογνωσία του αλλά και πόρους του Πανεπιστημίου.
2. Για την διερεύνηση του Τύμβου Καστά θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως, η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας, στην ανάπτυξη της οποίας έχει συμβάλλει καθοριστικά το συγκεκριμένο εργαστήριο. Η μέθοδος συνίσταται στην ηλεκτρική απεικόνιση του υπεδάφους, παρόμοια με την ιατρική τομογραφία. Εχει δε αποδώσει σε εξερεύνηση άλλων τύμβων- πχ. Απολλωνία, Κιλκίς, Βεργίνα, Αργολιδα κ.α) Αποτελέσματα από την διερεύνηση του τύμβου Καστά σε επόμενη ενημέρωση.
ἔθνος
Χάρηκα… Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ξεκίνησαν οἱ προβληματισμοί.
Ἤδη βλέπουμε πὼς πασχίζουν νὰ θάψουν ἄρον τὸν ἄρον τὸ μνημεῖον, πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ μάθουμε περισσότερα.
Καὶ δυστυχῶς, κατ’ ἐμέ, ἡ ἀνακάλυψις-παρουσίασις (;;;;) τοῦ τάφου τώρα δηλώνει ΠΑΥΣΙΝ τῆς ἀνασκαφῆς…
Κι ἀργότερα, πολλὲς ὧρες ἀργότερα, διάβασα αὐτό:

Κι ενώ όλο και περισσότεροι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ο λόφος κρύβει κι άλλες ταφές, στέλεχος του ΥΠΠΟ είναι κατηγορηματικό: «Σ’ αυτό το σημείο του μνημείου δεν υπάρχει άλλη ταφή. Δεν γνωρίζουμε αν έχουμε δίπλα άλλους τάφους, όμως η ανασκαφή έφτασε πια στο φυσικό έδαφος». Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε με την εύρεση του κιβωτιόσχημου τάφου και του σκελετού δήλωσε και η γ.γ. του ΥΠΠΟΑ Λίνα Μενδώνη από την Αμφίπολη: «Υπολείπονται πολλά ακόμη να γίνουν σε ένα χώρο σαν τον τύμβο Καστά. Είμαστε ευτυχείς που ένα τόσο σημαντικό και ιδιαίτερο μνημείο προστίθεται στο ψηφιδωτό της ελληνικής αρχαιολογίας και της Ιστορίας».
πηγή
Ἡ Λίνα Μενδώνη. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Σημίτη…
Ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ποὺ παίζουν περιέργους ῥόλους, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὶς τόσες καὶ τόσες καταγγελίες εἰς βάρος της…
Γιὰ παράδειγμα…
Ἡ Ἀμφίπολις ΠΡΕΠΕΙ νὰ ΘΑΦΤῌ διότι ἐνοχλεῖ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!10Ἡ Μενδώνη εἶναι, ὑποτίθεται, εἰδικὴ ἐπὶ θεμάτων ἀρχαιολογίας.
Μὰ εἰδικὸς ἀπὸ εἰδικὸ ἔχει διαφορά. Καὶ εἰδικὸς ἀπὸ τὰ ἐσώτερα τοῦ ὑπουργείου, ἔως εἰδικὸς ἐντὸς τῆς ἀνασκαφῆς, ἔχει μίαν ἀπόστασιν. Ἰδίως ἐάν, κατὰ πῶς διαφαίνεται, ἡ Περιστέρη θέλει νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν ἀνασκαφὴ ἀλλὰ τὸ ὑπουργεῖον ΔΕΝ θέλει. Ἰδίως μάλιστα ἐὰν πρόκειται γιὰ ἄνθρωπο τοῦ Σημίτη, ποὺ ἔως σήμερα, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, ὅλες του οἱ πράξεις, οἱ ὑπογραφὲς καὶ οἱ ἀποφάσεις, ὁδήγησαν τὴν χώρα καὶ τοὺς Ἕλληνες στὴν δουλοποίησιν ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὰ μνημόνια.
Ὑπηρετῶντας ὅμως αὐτὴν τὴν πολιτική, λογικὴ καὶ …ἦθος ἡ Μενδώνη, οὐσιαστικῶς ἐπεκτείνει στὸ σήμερα, κάτι ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἔπρεπε νὰ εἶχε τελειώση… 
Μὰ δὲν τελείωσε…
Ὄργανα καὶ δημιουργήματα τοῦ Σημίτη, ὅπως τὸ Μπένυ, ἀκόμη κυβερνοῦν τὴν χώρα μὲ στόχο νὰ τὴν ἀποτελειώσουν…
Καὶ τελικῶς ὅλοι αὐτοὶ λειτουργοῦν ὡς ἡ κυρία ἑστία μολύνσεως, ποὺ κατατρώγει τὰ θεμέλια, μὲ στόχο νὰ ἀποτελειώσῃ τὸ σχέδιον τῶν τοκογλύφων. Ἡ Ἑλλὰς μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ μόνον ὑπὸ καθεστὼς δουλείας, ἀμείβοντας πολὺ ἀκριβὰ τοὺς ἐπιστᾶτες ποὺ θὰ μᾶς διατηροῦν σὲ …κατάστασιν δουλείας.
Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ ὅμως περισσότερο σήμερα μὲ τὸ θέμα.
Θὰ ἐπανέλθω συντόμως γιὰ νὰ καταδείξῳ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ σύγχρονος Ἀλάριχος τῆς Πατρῖδος μας, ποὺ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐργοδότες του, ὁδηγοῦν τὴν Πατρίδα μας στὴν λήθη, καταστρέφοντας τὶς πηγές, τὶς ἀποδείξεις μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωσιν τῆς πραγματικότητος.
Θὰ σᾶς παρουσιάσω, ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἡμερῶν, κατάλογον μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς καταστροφές του.
Κι ἐπίσης, γιὰ τὴν ὥρα, διαδόστε ὅσο περισσότερο μπορεῖτε καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, αὐτὸ τὸ νέο ἔγκλημα ποὺ θέλουν νὰ ἐπιτελέσουν. Θέλουν νὰ σβήσουν τὴν Ἀμφίπολιν. Ἐὰν γίνεται νὰ τὴν ἰσοπεδώσουν.
Θέλουν νὰ σβήσουν κάθε τὶ ποὺ θυμίζει Ἑλλάδα.
Τί λέτε; Θά τούς ἀφήσουμε;
Φιλονόη
Υ.Γ. Πολὺ βιαστικὰ μᾶς παρουσίασαν τὴν ταφή. Ἀκόμη πιὸ βιαστικὰ θὰ τελειώσουν. Τὸν νοῦ μας Ἕλληνες. Νέα γενοκτονία μᾶς ἑτοιμάζουν. Χειροτέρα πολλῶν προηγουμένων.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...